Årsberetning 2016
Theobalt '16

Theobalt

Af Thorsten Rørbæk, teologisk medarbejder


Theobalt

Netværket, som er et teologisk samarbejde i Østersøregionen, samler de tre store kirketraditioner i dette område, dvs. lutherske, katolske og ortodokse kirker. Tillige inviterer man repræsentanter fra de nationale kirkeråd til at deltage i samarbejdet. Samarbejdet er vigtigt, da der trods stor diversitet i regionen også er mange fællestræk. Der er i netværket stor bevidsthed om, at miljøet er sårbart i Østersøen. Endvidere har kirkerne fundet det magtpåliggende at forsætte gode relationer i et område, hvor geopolitiske forhold er udfordret. Da Theobalt ikke har noget sekretariat bliver netværkets arbejde koordineret af medarbejdere i Visby Stift på Gotland. Theobalt-netværket har ikke afholdt møde i 2016, men har haft møde i slutningen af 2015, ligesom der er planlagt møde i begyndelsen af 2017, hvor både det kristne vidnesbyrd, sekularisering, flygtninge samt kirken og ungdommen er sat til drøftelse.

 

Stiftskontakter

København: Peter Skov-Jakobsen

Roskilde: Peter Fischer-Møller

National kontaktperson  Thorsten Rørbæk

 

Læs mere

Peter Skov-Jakobsen: Væk fra fjendebilleder – ind i samtalen nyheder, interchurch.dk