Årsberetning 2016
Samtaler med metodistkirken 2016

Samtale mellem folkekirken og metodistkirken i Danmark

Bilateral dialog med Metodistkirken i Danmark
Den bilaterale samtale mellem Metodistkirken i Danmark og den danske folkekirke blev påbegyndt i 2012 og er fortsat også i 2016. Samtalerne er primært af teologisk karakter, herunder særligt af dogmatisk karakter, men gruppen har endvidere fundet det relevant at lære om hinandens kirkeordninger, historie og praksis, ligesom der inden for begge kirkesamfund ses lignende udfordringer.
Gennem begge kirkesamfunds tilslutning til Leuenberg-kirkefællesskabet, Metodistkirken i 1994 og folkekirken i 2001, er der allerede opnået fuldt kirkefælleskab de to kirkesamfund imellem. Imidlertid har samtalerne vist deres berettigelse ved, at dette fællesskab gives et synligt udtryk lokalt, ligesom læring om hinanden i fortløbende samtale har skabt gode muligheder for økumenisk samarbejde og videre konsultation i forhold til relevante muligheder og udfordringer, som menighederne måtte stå overfor.
Såvel Metodistkirken som folkekirken indgår i større globale fællesskaber, og perspektiver fra disse relationer har endvidere været berigende for samtalerne.


Dialoggruppen Fra Metodistkirken:

Christian Alsted (formand), Jørgen Thaarup og Ove Sørensen, Ole Birch
Fra folkekirken: Henning Toft Bro (formand), Steffen Ravn Jørgensen, Bo K. Holm og Kurt E. Larsen


Sekretariatsansvarlig: 

Thorsten Rørbæk