Årsberetning 2016
Porvoo Fællesskabet '16

Porvoo Fællesskabet

Af Thorsten Rørbæk, teologisk medarbejder

De ledende biskopper til møde i Skotland, oktober 2015.

I Porvoo-kirkefællesskabet afholdes hvert fjerde år en teologisk konference. Den femte teologiske konference blev afholdt i oktober 2016 med titlen "Hvad siger Ånden til kirkerne?" med over 40 deltagere fra hele kirkefællesskabet, herunder tre fra Danmark. 

I 2016 markeredes 20-års jubilæet for Porvoo-kirkefælles-skabet, bl.a. i form af en jubilæumsantologi, ligesom jubilæet var en anledning til refleksion på den teologiske konference over samarbejdet i fællesskabet frem til nu. Endvidere var begivenheden også en anledning til fælles overvejelse af, hvad det vil sige at være kirke i en omskiftelig tid i Europa.

I praksis ledes Porvoo-fællesskabet af et delt formandskab, to sekretærer og kontaktgruppen bestående af et medlem fra hver medlemskirke, da Porvoo-kirkefællesskabet ikke har noget sekretariat. Folkekirken yder i disse år en betydelig indsats til fællesskabet gennem biskop Peter Skov-Jakobsens rolle som medformand.

Læs mere