Årsberetning 2016
Leuenberg Kirkefællesskabet '16

Leuenberg Kirkefællesskabet af protestantiske kirker i Europa (CPCE/GEKE)

I 2016 så vi resultatet af de seneste års studiearbejde i Leuenberg-fællesskabets studiegrupper, hvor også danske forskere har bidraget betydeligt. Tre rapporter er udarbejdet og sendt i høring: 1) Religiøs pluralisme i Europa (behandles af Folkekirke og Religionsmøde), 2) Kirkefællesskab (behandles af MKR's teologiske arbejdsgruppe) og 3) Efteruddannelse af præster (behandles af bestyrelsen for Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter).

Både KEK og Leuenberg-fællesskabet arbejder med etiske spørgsmål. Med inspiration herfra afholder MKR sammen med Aarhus Universitet i foråret 2017 et dansk etikseminar om aktiv dødshjælp.

Medlem af CPCE's råd   Kirsten Jørgensen

Deltagere i CPCE's

arbejdsområder

  Liturgi: Kirsten Jørgensen

  Præsteuddannelse: Hans Vium     Mikkelsen

Kirkefællesskab: Bo Kristian Holm

Etik: Ulla Schmidt

Læs mere