Årsberetning 2016
Kirkernes Verdensråd '16

Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd (KV)
KV afholdt i Trondheim i juni 2016 møde i centralkomitéen, som imellem generalforsamlingerne er tyngde-punktet for aflæggelse af arbejdsrapport og beslutninger af betydning for fremtiden. Ved møderne i centralkomitéen ses, hvordan KV er rundbord for mange specifikke interesser på forskellige områder.

Det er i bedste forstand udfordringer fra hele verden, der tages op i dette forum. Og det betyder, at kun en mindre del af KV's engagementer har direkte interesse for folkekirken og danske forhold. MKR's KV-fokus begrænser sig således til områder, der skønnes at være af særlig interesse for folkekirken.

Ligesom i 2016 udviste KV stor agtpågivenhed ved flygtningesituationen i Europa. Det har – mhp. MKR's engagement omkring det folkekirkelige flygtningearbejde i Danmark – været udbytterigt at følge godt med på dette område, idet KV er i stand til at give et godt overblik foruden adgang til en række specifikke erfaringer fra andre kirker.


Inden for et af KV's oprindelige virksomhedsområder er det værd at nævne, at Faith and Order-kommissionen har sendt et dokument om kirkesyn (The Church Towards a Common Vision) til høring i medlemskirkerne. Man betragter dette papir som et væsentligt hoveddokument på lige fod med Lima-dokumentet fra 1980’erne.

Fra dansk side blev det besluttet at afgive et høringssvar udformet i regi af Danske Kirkers Råd. Dokumentet afsendes primo 2017. Det danske komitémedlem af Faith and Order-kommissionen er aktiv i det videre arbejde med dette dokument. Desuden har MKR afholdt en studiedag i Aarhus, hvor der var lejlighed til at fordybe sig teologisk i KV's dokument om kirkesyn.


MKR har efter centralkomitémødet været i dialog med KV om form og indhold for centralkomitémødet og herunder ytret ønske om en mere grundig og gennemskuelig regnskabsaflæggelse, større tydelighed omkring
dagsordenens opbygning samt overvejelser om en anden, kortere mødeform, som gør den demokratiske proces mere overskuelig og stringent.

KV-arbejdsgruppen: 

Mogens S. Mogensen (konstitueret formand), Birte Jacobsen, Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd), Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen


Medlemmer af KV's centralkomité: Sofie Petersen og Kirsten Auken
Medlem af Faith and Order kommissionen: Maria Louise Munkholt Christensen
Sekretariatsansvarlig:  Birger Nygaard

Læs mere