Jubilæum 1990-2015
De er lutherske, men anderledes!

I de nordiske lande har vi meget til fælles. Vi har store traditionsrige folkekirker, som bygger på de lutherske tanker om kirke, stat og menneske. Men betyder det så, at vi er ens? Langtfra. Udgangspunktet er nok det samme, men de nordiske folkekirker har udviklet sig vidt forskelligt. Når vi i folkekirken drøfter kirkeordning kan det betale sig at kigge mod nord. Folkekirkens mellemkirkelige Råd har gennem årene opbygget stærke netværk og nyttig viden om vore nordiske søsterkirker. Vi skiller fakta fra fiktion i Norden.