Årsberetning 2016
Folkekirkens repræsentation '15

Folkekirken er repræsenteret i organisationerne

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udpeget en række personer til at varetage relationerne til de organisationer, folkekirken er medlem af internationalt og nationalt.

Møde i den store sal i Det Økumeniske Center i Genève.'

Det lutherske Verdensforbund
Niels Henrik Arendt (indtil sin død): medlem af LVF’s råd samt formand for Department for Mission and Development
Ulla Morre Bidstrup: rådgiver i LVF’s råd

Kirkernes Verdensråd
Sofie Petersen: medlem af KV’s centralkomité, repræsentant for oprindelige folk
Kirsten Auken: medlem af KV’s centralkomité
Maria Louise Munkholt Christensen: medlem af Faith and Order

Konferencen for Europæiske Kirker
Christian Roar Petersen: suppleant til KEK’s bestyrelse
Hanna Broadbridge: moderator for tematisk referencegruppe vedr. uddannelse for demokratisk medborgerskab
Ulrik Becker Nissen: moderator for tematisk referencegruppe vedr. bioetik

Leuenberg Kirkefællesskabet (CPCE/GEKE)
Kirsten Jørgensen: medlem af CPCE’s råd samt deltager i arbejde omkring liturgi
Ulla Schmidt: medlem af ekspertgruppe vedr. etik
Bo Kristian Holm: medlem af arbejdsgruppe vedr. begrebet/konceptet kirkefællesskab
Hans Vium Mikkelsen: deltager i arbejde omkring præsteuddannelse

Porvoo Fællesskabet
Peter Skov-Jakobsen: Co-chair for Porvoo Fællesskabet
Thorsten Rørbæk: medlem af Porvoo Contact Group

Theobalt
Peter Skov-Jakobsen: stiftskontaktperson
Peter Fischer-Møller: stiftskontaktperson
Thorsten Rørbæk: national kontaktperson

Danske Kirkers Råd
Peter Fischer-Møller: medlem af repræsentantskabet og forretningsudvalget samt udvalg for Grøn Kirke
Christian Roar Petersen: medlem af repræsentantskabet
Torben Hjul Andersen: udvalg for frihed og lige vilkår
Anders Borre Gadegaard: kontaktgruppen for muslimer og kristne
Birte Jacobsen: kontaktgruppen for muslimer og kristne
Niels Nymann Eriksen: udvalg for migrantmenigheder
Niels Iver Juul: Udvalg for trosoplæring
Ole Buchardt Olesen: udvalg for trosoplæring
Birger Nygaard: Kristne i mellemøsten