Årsberetning 2016
Folkekirkens mission '16

Folkekirkens mission

Af Søren Dalsgaard, medarbejder vedr. folkekirkens mission

Mission Afrika er et missionsselskab, der bidrager meget til Folkekirkens Missions arbejde. Her ses Mission Afrikas generalsekretær Peter Fischer-Nielsen. Foto: Mission Afrika.


Der sker fremskridt med hensyn til integreringen af Folkekirkens Mission ind i MKR organisationen, idet der i det daglige arbejde i stadig stigende grad opleves en synergi mellem mission og de øvrige fokusområder i MKR, ikke mindst omkring flygtninge og indvandreres stigende søgning mod folkekirken. I folkekirken har der tillige været fokus på den faldende dåbsprocent og på udmeldelser af folkekirken, ikke mindst i forbindelse med Ateistisk Selskabs udmeldelseskampagne.

Rådet har, bl.a. i lyset af disse nye missionsbehov i Danmark, defineret, at FKM’s rolle er at arbejde for mission og kirkelig fornyelse indadtil i Danmark og Europa med udgangspunkt i globale erfaringer. Og på denne måde arbejde for styrket sammenhæng mellem det lokale og globale. Det søges gjort ved at være ”first mover” på udviklingsprojekter samt ved at fremme og kvalificere den offentlige kommunikation om mission.

I juni blev den nationale folkekirkelige missionskonference afholdt under temaet ”Missionale arbejdsformer for gamle kirker i en ny verden”. Konferencen blev afholdt i forbindelse med, at det missionsteologiske International Research Consortium afholdt sin årlige netværkskonference. Der blev således gjort brug af den store missionsteologiske ekspertise i oplæggene. Denne konference forsøgte således at skabe en mødested mellem præster og lægfolk, forskere og praktikere fra både ind- og udland.

Der er udarbejdet en digital værktøjskasse for lokale menigheder, som ønsker at skabe nye tiltag inden for lokal og global mission. Værktøjskassen er gjort tilgængelig på MKR's hjemmeside http://www.interchurch.dk/aktiviteter/mission/vaer-med/vaerktoejskasse og der udarbejdes en kommunikationsplan med henblik på udbredelse af værktøjskassen til de nye menighedsråd.

Missionsorganisationernes genbrugsarbejde indeholder et stort potentiale i forhold til at integrere flygtninge i det frivillige arbejdsfællesskab og dermed skabe øget økonomisk grundlag for missionsorganisationernes internationale arbejde. Der er udarbejdet inspirationsmaterialer målrettet den enkelte butiksledelse med information om det at have flygtninge som frivillige eller i praktik i genbrugsbutikkerne. Materialet distribueres til butikkerne via de enkelte organisationer.

Folkekirkens Mission forventes i de kommende år få en stadig vigtigere rolle, efterhånden som flere og flere menigheder sætter fokus på tiltag for at imødegå udmeldelser af folkekirken og den faldende dåbsprocent.

 

Bidragende frie folkekirkelige missionsselskaberAreopagos, Brødremenighedens Danske Mission, Danmission, Israelsmissionen, Mission Afrika og Promissio

FKM-arbejdsgruppen

 Niels Iver Juul (formand), Ingrid Lisby Schmidt, Mogens Kjær, Peter Fischer-Nielsen, Vilhelm Værge og Anton Pihl

Sekretariatsansvarlig 


Søren Dalsgaard


Læs mere