Årsberetning 2016
Det lutherske Verdensforbund '16

Det lutherske Verdensforbund

Af Thorsten Rørbæk og Mogens Kjær, teologiske medarbejdere

LVF forbereder sig på reformationsmarkering og generalforsamling i Namibia i maj 2017. Foto: LWF/Heidi Martinussen.

 Det lutherske Verdensforbund består af tre hoveddepartementer, der arbejder med teologi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte. Det lutherske Verdensforbunds medlemskirker er i fællesskab optaget af en proces omkring luthersk identitet og selvforståelse, der søger at afklare, hvordan kirker i forskelligartede globale kontekster kan leve i ansvarligt fællesskab med hinanden inden for en luthersk ramme. Ligeledes fortsætter arbejdet omkring at sikre et for fremtiden bæredygtigt LVF, både i forhold til ressourcer og i forhold til kirkernes kommende generationer.


Et af højdepunkterne i Det lutherske Verdensforbund i 2016 var den fælles, historiske markering og højtideligholdelse af reformationen, som fandt sted på reformationsdagen den 31. oktober 2016, hvor lutheranere og katolikker valgte at markere reformationen sammen. Ledelsen i LVF ved præsident Munib Younan og generalsekretær Martin Junge forestod sammen med den katolske kirkes overhoved pave Frans reformationsgudstjeneste i Lunds Domkirke samt et større begivenhed på Malmö stadion i Sverige. 


Det lutherske Verdensforbund er i gang med at forberede sig på sin kommende generalforsamling i 2017 i Namibia. Generalforsamlingen, som er LVF's højeste beslutningsdygtige organ, vil udover de forretnings-mæssige sager også markere reformationen samt sætte fokus på lutherdommens globale aspekter. 
MKR har i løbet af året målrettet arbejdet for, at LVF i den kommende arbejdsperiode på europæisk plan prioriterer at sætte forhold og udfordringer på dagsordenen, som præger både folkekirken og en række andre lutherske europæiske kirker. Af synlige fælles udfordringer for en række europæiske kirker er faldende dåbs- og medlemstal samt for en dels vedkommende også præstemangel. 

LVF-arbejdsgruppen: Bent Normann Olsen (formand), Hanna Broadbridge og UIla Morre Bidstrup, Jørgen Thomsen
Medlem af LVF's råd: Vakant
Rådgiver i LVF's råd: Ulla Morre Bidstrup
Sekretariatsansvarlig:  Thorsten Rørbæk/Mogens Kjær.

Læs mere