Årsberetning 2016
Danske Kirkers Råd '16

Danske Kirkers Råd

Af Birger Nygaard, sekretariatschefDanske Kirkers Råd er den sammenhæng, som MKR i sin tid blev udskilt fra, og er som nationalt mellemkirkeligt samtale- og handlingsorgan MKR's tætteste samarbejdspartner i Danmark. DKR varetager centrale opgaver af betydning for den brede vifte af kirkesamfund i Danmark. DKR er båret af en stor grad af frivillig indsats i en lang række arbejdsgrupper og indsatsområder (se http://www.danskekirkersraad.dk/) og udfører sit arbejde med et meget lille budget. DKR har i 2016 været særligt agtpågivende omkring mulige negative konsekvenser for kirkerne af det netop vedtagne ”forkynderlov”-kompleks. Og DKR følger naturligvis tæt arbejdet i Trossamfundsudvalget, der arbejder med evt. lovgivning til opfyldelse af Grundlovens §69.

MKR oplever at have mange anliggender tilfælles med DKR, ikke mindst i relation til de mange nye grupper af kristne, der indvandrer til Danmark i disse år. Det stiller både folkekirken og traditionelle danske frikirker over for en række fælles udfordringer, som må løses i tæt samspil. MKR har derfor taget initiativ til en grundig samtale med DKR om endnu tættere samarbejde på sådanne felter, der i sagens natur løses bedst i fællesskab. Hverken DKR eller MKR har p.t. ressourcer til at løfte de presserende nye opgaver. Det er derfor afgørende, at der findes ny finansiering til disse konkrete formål.

 

Danske Kirkers Råd Peter Fischer-Møller og Christian Roar Petersen
DKR's forretningsudvalg Peter Fischer-Møller
Udvalg for frihed og lige vilkår Vakant
Kontaktgruppen for muslimer og kristne Anders Gadegaard og Birte Jacobsen
Udvalg for migrantmenigheder Niels Nymann Eriksen
Udvalg for trosoplæring Niels Iver Juul og Ole Buchardt Olesen
Kristne i Mellemøsten Birger Nygaard
Udvalg for Grøn Kirke Peter Fischer-Møller
Sekretariatsansvarlig Birger Nygaard

  

Mere om Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råds hjemmeside

Danske Kirkers Råd står bag Grøn Kirke. Det har Kirkernes Verdensråd lavet en film om. Se den her.