Årsberetning 2016
Arbejdsgrupper og udvalg '15

Arbejdsgrupper og udvalg 2015

Faste arbejdsgrupper

Teologisk arbejdsgruppe
Peter Skov-Jakobsen (formand)
Marianne Christiansen
Ole Burchardt Olesen
Peder Nørgaard-Højen
Birgitte Graakjær Hjort
Marie Thomsen
Kurt E. Larsen
Bo K. Holm
Thomas Reinholdt Rasmussen
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk

Arbejdsgruppen vedr. Det lutherske Verdensforbund
Bent Normann Olsen (formand) 
Hanna Broadbridge 
Ulla Morre Bidstrup
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk

Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd
Torben Hjul Andersen (formand)
Birte Jacobsen
Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd)
Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp)
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)
Kirsten Auken
Maria Louise Munkholt Christensen
Ole Lundegaard (Baptistkirken)
Sofie Petersen
Fra sekretariatet: Birger Nygaard

Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Christian Roar Pedersen (formand)
Peter Skov-Jakobsen
Niels Nymann Eriksen
Kirsten Jørgensen
Fra sekretariatet: Rebekka Højmark Svenningsen

Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission
Niels Iver Juul (formand)
Ingrid Lisby Schmidt
Mogens Kjær
Peter Fischer-Nielsen
Vilhelm Værge
Mette Møbjerg Madsen
Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard
Bidragende frie folkekirkelige missionsselskaber:
Areopagos
Brødremenighedens Danske Mission
Danmission
Israelsmissionen
Mission Afrika 
Promissio

Andre udvalg

Samtaler mellem folkekirken og metodistkirken i Danmark
Fra Metodistkirken: 
Christian Alsted (formand)
Jørgen Thaarup
Ove Sørensen
Fra folkekirken: 
Henning Toft Bro (formand)
Steffen Ravn Jørgensen
Bo K. Holm
Kurt E. Larsen
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk

Folkekirkens Asylsamarbejde
Niels Nymann Eriksen (formand)
Henrik Stubkjær
Birgitte Rosager Møldrup
Michael Rønne Rasmussen
Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard

Udvalg vedr. troværdighedsvurderinger
Mogens S. Mogensen
Niels Nymann Eriksen
Thomas Gammeltoft Hansen
Jesper Lindholm
Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard

Operationelt udvalg vedr. trosfrihed og forfulgte kristne 
(monitoreres af arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission)
Jonas A. Jørgensen
Filip Buff Pedersen
Fra sekretariatet: Birger Nygaard

Udvalg vedr. migranter og folkekirken
Peter Skov-Jakobsen (formand)
Theodor Jørgensen
Helle Samson
Kurt E. Larsen
Birgitte Graakjær Hjort
Mogens S. Mogensen
Niels Nymann Eriksen
Ole Buchardt Olesen
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk