Materialer
Dåb og kristendomsundervisning

Dåb og kristendomsundervisning

Her kan du finde mere information om dåb og dåbsundervisning, konkrete dåbsundervisningsmaterialer og svar på spørgsmål relateret til dåb af asylansøgere og flygtninge

Undervisning
Undervisningen fungerer som indføring i kristendommen for dem der ønsker det, måske af nysgerrighed efter at vide mere om kristendommen. Og den fungerer som dåbsforberedelse for dem der også ønsker at blive døbt.
Forberedelse til dåb tager normalt mindst 6 måneder hvor der ud over undervisningen også er krav om at møde til kirkelige aktiviteter og gudstjenester, også for at blive en del af kirkens fællesskab.
De præster der modtager flere til dåbsforberedelse og modtager dem løbende, vil med fordel kunne køre rullende undervisning.
Ud over selve undervisningen kan man synge sammen. Der er henvisning til sange på siden. Man kan bede og bruge kirkerummet til lystænding mm.
For at lette indføringen i en dansk højmesse kan søndagens evangelium gennemgås på forhånd.

Materialer
Denne hjemmeside indeholder information om materialer på forskellige sprog der kan bruges til undervisningen. Vi modtager meget gerne oplysninger om flere materialer til offentliggørelse og til glæde for andre, evt. også hvordan de er blevet anvendt.
Nogle af materialerne er blevet vurderet om de i tilstrækkelig grad kan virke til indføring i en dansk og folkekirkelig kontekst og behandle de spørgsmål konvertitter fra muslimsk baggrund vil stille. Kan materialet etablere en dialog mellem den folkekirkelige virkelighed og den muslimske baggrund?

Videresendelse
Asylansøgere og immigranter bliver flyttet meget rundt eller flytter selv. Hvis de har kontakt til en kirke er, der vigtigt at få sendt dem godt videre til det nye sted. Følg dem på vej. Sognepræsten på det nye sted kan kontaktes, og man kan benytte Migrantsamarbejdets fortegnelse over asyl- og ressourcepræster der har lokalkendskab og kan sørge for at kontakten holdes.
Hvis farsitalende flygtninge udsendes til Italien kan Farzad Daniel, som anbefales af Thomas Høyer fra IKC København, kontaktes. Email: farzaddaniel4@gmail.com 

Undervisningsmateriale

Tysk

Her finder du undervisningsmateriale på tysk. På vej. 

Andet om dåb og undervisning

Frivillige
Når nye kommer til kirken er det vigtigt, at de bliver taget godt imod af menigheden. I forbindelse med kristendoms- og dåbsundervisning vil der være behov for frivillige til at hente og bringe, ligesom det også kan være nødvendigt til søndagsgudstjenesterne eller sociale arrangementer. Man kan også med fordel drøfte med de faste kirkegængere, hvordan man bedst tager i mod de nye. 

Dåb og tiden derefter
Det er vigtigt at dåben bliver markeret og fejret på en ordentlig måde. Derfor er det en god idé at finde vidner i kirken, som kan følge de nydøbte. Sørg for at få menigheden til at stå sammen om konvertitterne og deres dåb. Arranger også gerne en festlig fejring i kirken efter dåben, og byd dem velkommen ind i fællesskabet.
Vi døber ikke alene til Kristus, men også til Kristi legeme. Ved dåben optages vi i den kristne menighed og i menighedens fællesskab. Vi døbes ind i en livslang vandring med Kristus og det fællesskab, der er i kirken. Folkekirken har derfor en stor opgave med at integrere de nydøbte, så de får gode muligheder for gudstjenestedeltagelse og for som alle kristne at deltage i en livslang dåbsoplæring.

Her på siden kan du finde idéer og inspiration til at gøre gudstjenesten mere indbydende for ikke-danskere og se hvilke andre tiltag kirken kan gøre for at være der for nye i fællesskabet.