Migrantsamarbejde
Hvad er migrantsamarbejdet?

Hvad er migrantsamarbejdet?

Folkekirkens Migrantsamarbejde er sat i verden som en ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt migranter i Danmark.

I februar 2018 blev Folkekirkens Migrantsamarbejde etableret som et initiativ, der skal hjælpe kirken til at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til nye befolkningsgrupper i Danmark. Etableringen skete som en videreførelse og udvidelse af projektet Folkekirkens Asylsamarbejde, som i 2015 blev oprettet som et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd med det formål at koordinere og udvikle folkekirkens arbejde blandt asylansøgere. Der har været fokus på en lang række temaer, for eksempel kirkens praksis i mødet med asylansøgere, der ønsker at konvertere til kristendommen, samt inspiration og udvikling af sociale tiltag for asylansøgere og flygtninge. Med Folkekirkens Migrantsamarbejde er arbejdet blevet udvidet fra kun at have fokus på flygtninge og asylansøgere til også at omfatte andre typer af migranter, der kommer til Danmark.

I 2017 udgjorde flygtninge kun 3% af det samlede antal tildelte opholdstilladelser i Danmark. De øvrige personer, som kom til Danmark, var for eksempel internationale studerende, østeuropæiske arbejdsmigranter, eller højtuddannede arbejdstagere på Green Card ordningen. Indvandrere og efterkommere udgør i dag 13% af Danmarks befolkning. Folkekirken har ikke altid været tilstrækkeligt opmærksom på denne nye virkelighed. Under 3% af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er medlem af folkekirken, mens det samme gælder for 18% af de vestlige indvandrere og efterkommere. Til sammenligning er 86% af personer med dansk oprindelse medlem af folkekirken.

Hvis folkekirken ønsker at videreføre sin traditionelle rolle som kirke for hele folket i Danmark, inklusiv for de 13%, som er indvandrere og efterkommere, så må der gøres en aktiv og målrettet indsats for at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til disse nye befolkningsgrupper.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er sat i verden som en ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt indvandrere og efterkommere. Måske efterspørger man lokalt i sognet materialer på andre sprog, vejledning i hvordan man tilbyder tolkning under gudstjenesten, eller rådgivning om hvad man kan gøre for at række ud til indvandrere i sognet. Her kan migrantsamarbejdet bidrage med viden, inspiration, erfaringsudveksling, materialer og anden konsulentbistand. Desuden vil migrantsamarbejdet have en rolle i udviklingen af nye tiltag, der på et overordnet plan kan understøtte folkekirkens møde med migranter i Danmark.

I januar 2014 besluttede folkekirkens biskopper at etablere et netværk af ressourcepræster, som nu står til rådighed med vejledning og støtte ude i de enkelte stifter. Disse ressourcepræster mødes regelmæssigt i et landsdækkende netværk for at udveksle erfaringer fra deres daglige arbejde i mødet med migranter. På sekretariatet i København er der ansat flere medarbejdere til at yde administrativ og faglig bistand til dette netværk.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er organiseret som en flad netværksorganisation, som arbejder gennem de allerede eksisterende aktører i folkekirken. Samarbejde, netværk, koordinering og partnerskaber er derfor nøgleord i tilgangen til det daglige arbejde.


Kontakt

Søren Dalsgaard
Koordinator for Folkekirkens Migrantsamarbejde
Telefon: 30 20 82 47
E-mail: sd@interchurch.dk

Marie Munch Roager
Koordinator for Folkekirkens Migrantsamarbejde
Telefon: 29 74 68 81
E-mail: mmr@interchurch.dk