Den nydanske folkekirke
Nydanske ledere

Nydanske ledere

Tese nr. 7: Nydanskere skal klædes på til at blive præster, kirkeligt ansatte og menighedsrådsmedlemmer i folkekirken

Clement Dachet er teolog fra Nigeria og arbejder i dag som partnerkoordinator i det folkekirkelige missionsselskab Mission Afrika. Han er - sammen med andre andre nydanskere, der er aktive i folkekirken, en vigtig ressource, når nydanskere skal knyttes tættere til folkekirken. Foto: Michael Rønne Rasmussen. 

En del nydanskere har arbejdet i kirken i deres hjemland inden de kom til Danmark. Nogle er endda kommet til Danmark, fordi de er udsendt fra hjemlandet som præster eller missionærer. 
Disse ledere er en stor ressource og står i dag i spidsen for nogle af Danmarks mere end 250 migrantmenigheder. Men mange føler sig også overset af folkekirken og savner anerkendelse for deres store slid, som ofte sker på frivillig basis. Selv dem, som er en del af folkekirken, kæmper med følelsen af manglende anerkendelse og savner en platform, som giver gode vilkår for arbejdet. Det handler blandt andet om adgang til økonomi, uddannelse, ansættelser og indflydelse i folkekirken. 
Når man kommer udefra, kan det være svært at gennemskue det folkekirkelige bureaukrati. Derfor er der brug for nogen, som kan bygge bro og gå vejen sammen med de nydanske ledere.

Sådan kan der arbejdes med nydanske ledere:

Nydanskere har brug for støtte til at finde en platform at arbejde ud fra, for eksempel i menighedsrådet eller som ansat i folkekirken. 
Flere nydanskere med lederpotentiale bør tilbydes teologisk uddannelse og ansættes som præster i folkekirken. 
Der skal bygges tætte relationer til præster og ledere i migrantmenigheder uden for folkekirken, og de skal tilbydes teologisk uddannelse og mere viden om kirken i Danmark. 
Lokale sogne kan kontakte kommunen og høre mere om muligheden for at få nydanskere i virksomhedspraktik, løntilskud eller IGU-forløb.