Den nydanske folkekirke
Diakoni

Diakoni

Tese nr. 5: Folkekirken skal hjælpe nydanskere med at lære dansk og etablere en hverdag i Danmark

Foto: Christian Roar Pedersen/Aalborg Stift. 

Mange nyankomne oplever det som et stort pres at komme til et nyt land og etablere sig i det danske samfund. Det kan være svært at lære det danske sprog, især hvis man ikke har nogen at tale dansk med udenfor sprogskolen. Samtidig er der mange nye ting man skal lære om og har brug for hjælp til, for eksempel NemID, regler for boligsikring eller skat, kontakten til udlændingemyndigheder eller at opsøge fritidstilbud. 
Hvis man kender nogen, som man kan spørge om disse ting, så bliver det hele meget nemmere. Derudover efterspørger en del nydanskere også en mulighed for at fortælle deres historie og bruge deres ressourcer. 
Kirken kan være en god platform til at få lov at bidrage med det, man kommer med. På den måde kan nydanskere opleve, at de både giver og modtager. Mange ønsker at bidrage med noget og venter blot på at blive spurgt.

Sådan kan der arbejdes med diakoni:

Start lokale mødesteder og sprogcaféer, hvor nydanskere kan få hjælp til sproget og møde danskere, der kan guide dem ind i det danske samfund. 
Se mere på www.moedested.dk. 
Giv nydanskere mulighed for at bidrage, for eksempel ved at stå for kirkekaffen, hjælpe til i den lokale genbrugsbutik eller lave mad til et af kirkens arrangementer. 
Støt op om, at nydanskeres historier og livsvilkår fortælles i kirken, i lokalsamfundet og i medierne.