interchurch.dk
Nyheder
Intet billede:

Kommunikations- og projektmedarbejder

Ledig stilling i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

 

Arbejdsbeskrivelse for kommunikations- og projektmedarbejder

på sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

  

Arbejdets rammer

Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) er et lovbestemt, demokratisk valgt organ, som varetager folkekirkens kontakt til andre kristne kirker i Danmark og internationalt. Sekretariatets vigtigste opgaver er at tilrettelægge Rådets arbejde og at implementere Rådets beslutninger.

 

På sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd lægges der vægt på medarbejderskab i et kreativt og dynamisk miljø, hvor det daglige fællesskab står højt på dagsordenen, og hvor vi prioriterer faglig dygtighed, fleksibilitet og evnen til at arbejde selvstændigt. Sekretariatet indgår i et bredere kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, hvor vi samarbejder med en række andre kirkelige institutioner og organisationer.

 

Kommunikation- og projektmedarbejderen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd er ansat i en akademisk stilling med 37 timer ugentligt. Medarbejderen aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten. Der er mulighed for efteruddannelse. Stillingen indebærer rejseaktivitet både i Danmark og i udlandet, primært indenfor Europas grænser.

 

Medarbejderen refererer til sekretariatschefen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

 

Arbejdsopgaver

Kommunikationsdel:

 • Redaktør af www.interchurch.dk  og andre MKR-relaterede web-sider
 • Redaktør af dansk og engelsk nyhedsbrev og diverse segmenteret kommunikation til kirkeligt bagland og internationalt.
 • Redaktion og udgivelse af div. publikationer
 • Relationer til stiftsudvalg og arbejdet i sogne, provstier, stifter
 • Planlægning, afvikling, opfølgning og markedsføring af div. møder, konferencer, events.
 • Div. generel og projektrelateret ad hoc-kommunikation.

Div. projektopgaver:

 • Projekt-assistance til sekretariatschefens og fagmedarbejderes arbejdsområder
 • Projektansvar eller -assistance af administrativ karakter
 • Ansvar for eller assistance ved planlægning, afvikling, opfølgning af rådsmøder, arbejdsgruppemøder, ad hoc-grupper
 • Andre opgaver relateret til sekretariatets drift.

Det forventes, at medarbejderen ud over sine primære arbejdsområder efter prioritering og behov fleksibelt påtager sig andre opgaver - og i øvrigt medvirker omkring sekretariatets generelle drift.

 

Faglige og personlige kompetencer

I stillingen lægges der vægt på følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Sprogligt rutineret med journalistisk tæft, redaktionel skarphed og god erfaring med CMS-web-systemer.
 • Grundigt kendskab til og indsigt i folkekirkelige forhold
 • International, interkulturel og mellemkirkelig erfaring
 • Akademisk eller analytisk uddannelsesbaggrund
 • Gode sociale og netværksorienterede kompetencer samt evne til samarbejde
 • Gode danskkundskaber i skrift og tale
 • Projekterfaring – planlægning, tids- og ressourcestyring, samarbejdsevner.

 

Forventede resultater og evaluering

Det forventes, at medarbejderen tager aktivt del i planlægningen af sekretariatets arbejdsopgaver gennem tæt daglig kommunikation med de øvrige medarbejdere.

 

Den enkelte medarbejders arbejdsresultater og faglige udvikling evalueres bl.a. gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler.

 

Sekretariatets aktuelle arbejdsopgaver evalueres og planlægges ved et ugentligt medarbejdermøde. Der foretages en overordnet fælles evaluering og planlægning på et årligt eksternt medarbejderseminar. 

Har du yderligere spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Folkekirkens Mellemkirkelige Råd på interchurch@interchurch.dk.


Ansøgningsfrist: 25. oktober 2017.


Ansættelsesdato:
1. januar 2018

Send ansøgning til Info-job(at)interchurch.dk.