Vores rådsmedlem Niels Iver Juul får ordet

Læs hvad sognepræst Niels Iver Juul fra Farsø Sogn, Viborg Stift, er optaget af inden for det mellemkirkelige arbejde… Læs mere

Vores rådsmedlem Ole Buchardt Olesen får ordet

Læs hvad sognepræst Ole Buchardt Olesen fra Gilleleje Sogn, Helsingør Stift, er optaget af inden for det mellemkirkelige arbejde… Læs mere

Aftale mellem Folkekirken og Metodistkirken bliver fejret i Vejle

Økumenisk samarbejde bærer frugt. Det kan metodisterne i Vejle bevidne… Læs mere

Danmark spiller en vigtig rolle i den globale indsats for tros- og religionsfrihed

Danmark har bidraget meget aktivt i forbindelse med den internationale ministerkonference i Washington om beskyttelse af religiøse minoriteter… Læs mere

Mellemkirkeligt Råds persondatapolitik

Det nordiske samarbejde om trosfrihed styrkes 

Samarbejdet om at fremme tros- og religionsfrihed internationalt er i vækst… Læs mere

At dele troshistorier var økumenisk døråbner ved kirkemøde i Bogota

Kirkefolk fra hele verden var samlet til møde i Global Christian Forum… Læs mere

Auken: Danske kirker bør tage langt mere del i den europæiske debat om bioetik

Der er brug for et teologisk beredskab, der tager stilling til svære bioetiske spørgsmål, mener medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken… Læs mere

Kirkerne har en vigtig rolle i fremtidens Europa

Kirker fra hele Europa mødes i Novi Sad for at tale om kristnes vidnesbyrd og tilstedeværelse i et fremtidigt Europa… Læs mere

Kirkeministeriet ser nærmere på migrantmenigheder

Nyt udvalg i Kirkeministeriet skal forberede lovarbejdet omkring Folkekirken og migrantmenigheder … Læs mere

Vis flere