Nyheder
Nyheder

Vores rådsmedlem Niels Iver Juul får ordet

Læs hvad sognepræst Niels Iver Juul fra Farsø Sogn, Viborg Stift, er optaget af inden for det mellemkirkelige arbejde

Det er vigtigt, at vi som kirke åbner dørene op, så menigheder kan komme ud og møde kristne fra andre lande og tager del i deres liv, siger rådsmedlem Niels Iver Juul. Foto: Mellemkirkeligt Råd. 

Hvad optager dig allermest i Folkekirkens mellemkirkelige Råd?

Gennem de otte år jeg har siddet i det mellemkirkelige råd, er der sket rigtig meget, og det bliver bare mere og mere spændende.

Generelt synes jeg, at det er meget interessant at arbejde med, hvordan vi kan være en del af den globale kirke. For vi er jo ikke bare en dansk kirke. Vi er del af en større helhed.

Det har virkelig været en stor oplevelse for mig at komme ud i verden og møde andre kristne. Når man prøver at spejle andre kristnes kultur og praksis, lærer man også meget om sig selv. Det hjælper til at finde ud af, hvem man selv er, og hvad man står for.

Det er spændende at arbejde med venskabsmenigheder og venskabsrelationer. Det inspirerer til et bredere kirkeliv.

Folkekirkens Mission optager mig også meget. Det er spændende at følge udviklingen inden for kristen mission og at tale om hvad mission er i dag. Det mellemkirkelige arbejde og mission ligger i forlængelse af hinanden, for det handler om gensidighed. At kirker opbygger relationer til hinanden, mødes og inspirerer hinanden og hjælper hinanden med de udfordringer man står i samt at have solidaritet med de kristne rundt om i verden, som er under pres.

Jeg har brugt mange kræfter på Noget om den kristne tro, en fælleskirkelig udgivelse om tro. Her gik vi skridtet videre og lave økumenisk arbejde. Det var et hårdt projekt, der tog lang tid, men det var også en øjenåbner. Jeg opdagede her, hvor stor kirkernes fællesmængde er. Det var en stor oplevelse at have lange opbyggelige samtaler med katolikker, pinsefolk, baptister osv. Netop fordi vi undlod at diskutere dåb og nadver, men talte generelt om tro, var det tydeligt, at der er rigtigt meget vi er fælles om.

Læs mere: Velkommen til en levende samtale om den kristne tro


Hvordan bør folkekirken involvere sig i det internationale økumeniske arbejde?

Folkekirken skal fortsætte med at være med i de internationale organisationer, herunder bl.a. Kirkernes Verdensråd og Det lutherske Verdensforbund. Den bør også styrke det regionale samarbejde, så det økumeniske arbejde ikke opleves som noget langt væk. Det internationale kirkelige samarbejde bør også i højere grad handle om fælles spørgsmål og udfordringer i Europa. Det kan for eksempel være traditionstab, sekularisme, faldende dåbstal og medlemstal. Her kan kirkerne dele erfaringer med hinanden og hjælpe hinanden og styrke det indbyrdes samarbejde.

Det er også vigtigt, at folkekirken fortsætter med at sende repræsentanter til internationale kirkelige begivenheder. Jeg havde selv den glæde at deltage i en global missionskonference i Arusha i Tanzania i marts i år. Det var meget inspirerende. Jeg mødte kristne fra hele verden og mange af de folk jeg talte med oplevede at have noget meget dybt til fælles med.

Det er vigtigt, at vi som kirke åbner dørene op, så menigheder kan komme ud og møde kristne fra andre lande og tager del i deres liv.


Hvordan fungerer det mellemkirkelige arbejde i dit lokalområde?

Der foregår rigtig mange ting.

I det mellemkirkelige udvalg i Viborg Stift med et kirkevandrings-projekt. Vi vil arrangere, at kirkerne kommer på besøg hos hinanden og lærer mere om hinandens kirker.

 I kirken vil vi gerne flygtninge og indvandrere indenfor og have fællesskab med dem, og derfor holder vi international kirkedag i Farsø. Det foregår en gang om året og dagen byder på bibelske læsninger på forskellige sprog, musik og sang samt en stor international buffet. Der kommer folk fra bl.a. Eritrea, Congo, Somalia, Grønland, og de tager forskellig mad med til buffeten.

Stiftet har en en god venskabsforbindelse med Guildford stift i England. Vi besøger jævnligt hinanden, udvekslinger erfaringer og lærer meget af hinanden.

(Folkekirkens Missions arbejdsgruppe har besøgt Guildford sidste år. Læs mere om, hvad de gjorde sig af erfaringer i Guildford i denne artikel).

Desuden skal det nævnes, at Viborg Stift har genoptaget en venskabsforbindelse til den lutherske kirke i Nigeria. Forbindelsen har ligget lidt stille de sidste 20 år, men nu arbejder vi med at skabe en aktiv stiftsforbindelse til kirken i Nigeria. Jeg skal faktisk derned på besøg i næste uge. Desuden besøger den nigerianske ærkebiskop Musa Panti Filibus os i slutningen af maj i forbindelse med Himmelske Dage i Herning.

Vi drømmer om et tættere samarbejde med kirken i Nigeria, hvor vi kan have udveksling af præster og tage på studieture hos hinanden. Men lige nu er sikkerhedssituationen dernede desværre for usikker.

Læs mere om Viborg Stifts forbindelse til den lutherske kirke i Nigeria .


Sognepræst Niels Iver Juul

Kasserer i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Formand for udvalget vedr Folkekirkens Mission og medlem af Mission Afrikas bestyrelse. Har været delegeret på folkekirkens vegne på Kirkernes Verdensråds store globale missionskonference i Arusha, Tanzania.

Medlem af stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg stift samt formand for den mellemkirkelige arbejdsgruppe. Har stået i spidsen for udarbejdelsen af den fælleskirkelige udgivelse, "Noget om den kristne tro".

Oprindeligt uddannet bankassistent i Den Danske Bank og senere cand.theol. Sognepræst i Farsø Sogn og tidligere i Strib-Røjleskov sogn i Fyens Stift. Har en særligt stor interesse for den evangeliske kirke i Slovakiet.