Nyheder
Nyheder

Studieture styrker det lokale mellemkirkelige arbejde

Haderslev stifts mellemkirkelige udvalg har gode erfaringer med studieture

Billede af Salisbury domkirke, som Haderslev stifts mellemkirkelige udvalg har besøgt på deres studietur. Foto: Gary Ullah/Wikimedia Commons. 

Studieture styrker det mellemkirkelige arbejde   i stifterne

Det mellemkirkelige udvalg i Haderslev har nu i to år satset på studieture. Det var ud fra betragtningen om, at det er nemmere at få et indblik i den lutherske kirke ude i verden, hvis man rejser ud og selv tager det i øjesyn.

Den kirkelige virkelighed i Tyskland og England, for eksempel, er anderledes end i den danske folkekirke. Der er store forskelle, men også afgørende ligheder. Når man får øje på det, kan det være med til at kvalificere og inspirere det mellemkirkelige arbejde lokalt i stiftet. Til daglig går man ofte rundt i den kirkelige hverdag og tænker, at det er som det er, og det kan ikke ændres.

Men når man så kommer ud og ser, hvordan hverdagen ser ud i andre lande, kan det være noget af en øjenåbner.

Dorthe Esbjørn Holck er medlem af Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg og har deltaget på udvalgets studieture til det tidligere Østtyskland og England.

”Jeg mener, at studieture er en god idé. Det er en mulighed for at rejse, tale og bo sammen. Vi får talt om mange ting, som vi er fælles om i vores sognearbejde. Der er gode samtalegrupper om det at arbejde sammen i kirken derhjemme og om det, vi oplever derude. Vi reflekterer over det og taler også om det derhjemme i sognene,” siger Holck.  

I september 2015 var Haderslev stifts mellemkirkelige udvalg i Halle i det tidligere Østtyskland. Her er medlemsprocenten i lutherske kirke raslet ned.

”Det er kun 10-15 procent i dag, der er medlemmer, og kun få bliver døbt. Så det er de andre, der kalder sig de ”normale.” Det samme gør sig gældende i Wittenberg og andre steder i det tidligere Østtyskland,” fortæller Holck.

”I kirken prøver man at holde fast i den faste menighed. Der er et aktivt diakonalt arbejde med ældrecentre og børneinstitutioner. På trods af den lave medlemsprocent forventer folk dog, at kirken står til rådighed. Ved katastrofer og større trafikuheld bliver der henvist til kirken,” fortæller Holck.

Studieturen til Salisbury i september 2016 har også været meget lærerig for det mellemkirkelige stiftsudvalg i Haderslev Stift.

”Der er kun 3 procent betalende medlemmer af den anglikanske kirke, Church of England. Men kirken er lovmæssigt forpligtet på at betjene alle borgere uanset tro, også i områder, hvor der mest bor indvandrergrupper. Selv ikke-medlemmer får kirkelig betjening. Præsten står til rådighed for alle borgere, uanset om de betaler og uanset hvilken tro eller konfession. Kirken er til for alle mennesker og har en forpligtelse til at være til stede for alle, fortalte domprovsten i Salisbury os. Det betyder samtidig også, at hånden er fremme i alle kirkelige sammenhænge,” understreger Holck.

I kirken i Salisbury er der mange ulønnede lægpræster, og nogle af præsterne har fri bolig, men ingen løn. Mange af præsterne har ikke en teologisk uddannelse.

”Domprovsten i Salisbury sagde, at det meste af hendes tid gik med at søge fondsmidler for at kunne holde domkirken kørende.  I England var de måbende over, at vi kunne få så mange penge ind over kirkeskatten, og at vi havde så mange betalende medlemmer,” fortæller Holck.

”Hold op hvor har vi gode vilkår i Danmark!” konkluderer Holck. ”Der er nogle vanskeligheder, vi ikke har og er forskånet for.” 


Af Christian Arffmann