Nyheder
Nyheder

Nyt dansk medlem i Faith and Order

Maria Munkholt Christensen blev sidste vinter indvalgt i kommissionen Faith and Order under Kirkernes Verdensråd og har for nylig været til sit første kommisionsmøde.

Udsnit af Faith and Order-kommissionen. Maria Munkholt er nr. to fra venstre i tredje række.

Af Tage Kleinbeck

 Kommissionen Faith and Order (Tro og Kirkeordning) daterer sin historie helt tilbage til 1920erne. Da Kirkernes Verdensråd blev oprettet i 1948 blev Faith and Order inkorporeret som en vigtig del af rådets arbejde. ”Faith and Order” er et teologisk diskussionsforum, som har det erklærede formål at arbejde for, at alle kristne kirker kaldes til synlig enhed. Kommissionen udgiver løbende tekster som delresultater af den fortsatte samtale mellem verdens kirker.

Hvert syvende år vælges der nye medlemmer til ”Faith and Order”. De repræsenter kirker, der har tilsluttet sig Kirkernes Verdensråd samt Den katolske Kirke. I 2014 valgtes 49 medlemmer til en ny kommission; her iblandt Maria Munkholt Christensen, cand.teol. og ph.d.-studerende, som blev indvalgt efter at være blevet nomineret som dansk kandidat af Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 

I dagene d. 17.-25. juni deltog Maria Munkholt i Rumænien i sit første møde i ”Faith and Order”. 

 

Nye teologiske fokusområder

Kommissionen besluttede at fokusere på især tre overordnede temaer i de kommende syv år. Kirkernes Verdensråd arbejder for tiden under temaet ”Retfærdighedens og Fredens Pilgrimsfærd”, og mødet bestemte, at ”Faith and Order” skal se sit arbejde i forhold til dette overordnede pilgrims-tema, som i vid udstrækning må forstås symbolsk. I sig selv er temaet inspireret af Salme 85,11: ”retfærdighed og fred kysser hinanden”. 

 

Kommissionen lagde sig fast på de følgende tre temaer: 

1) Kirken på retfærdighedens og fredens pilgrimsvandring i verden af i dag (The Church on a Pilgrimage of Justice and Peace in Today’s World), 

2) En pilgrimsfærd mod en fælles forestilling om og vision for Kirken (Pilgrimage towards a Common Vision of the Church), 

3) En retfærdighedens og fredens pilgrimsrejse ift. moralske spørgsmål (The Pilgrimage of Justice and Peace and Moral Discernment).

Hvert tema skal de kommende år bearbejdes i dybden af permanente arbejdsgrupper. Maria Munkholt blev medlem af gruppe nr. 2, der skal beskæftige sig specifikt med Kirken. Emnet er altså ekklesiologi, læren om kirken: hvad kirken er; hvad kirken bør være; hvad kirken kan være. 

 

Uendelige perspektiver

”Jeg har store forventninger til kommissionens videre arbejde”, fortæller Maria Munkholt. ”Allerede på en uge har det været en stor oplevelse at være en del af ”Faith and Order”. Her finder man pludselig sig selv i samtale med en amerikansk franciskaner-munk, en jamaicansk baptist og en indisk ortodoks. Det er som at møde kirkehistorien ansigt til ansigt”.

 

Læs Maria Munkholt Christensens blog om Faith and Order-mødet.