Nyheder
Nyheder

Mellemkirkeligt Råd tager hul på en ny periode

Læs om konstitueringen af Rådet

Her ses det nye Råd. Biskop Sofie Petersen, Thomas Horneman-Thielcke og Anne Birgitte Reiter var desværre fraværende, da ovenstående billede blev taget. Foto: Christian Arffmann. 


Der er for nylig blevet afholdt rådsmøde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Her blev et nyt råd konstitueret for de næste 4 år. 

Mogens Mogensen blev genvalgt som formand, Christian Roar Pedersen blev genvalgt som næstformand, og Niels Iver Juul er valgt som ny kasserer.

Rådet må sige farvel til Birte Jacobsen fra Fyens Stift og siger mange tak for en god indsats i rådet. Ligeledes skal Bent Normann Olsen have en stor tak for sin mangeårige aktive indsats i rådet.

Derudover kan vi byde velkommen til to nye medlemmer af rådet, henholdsvis Anne Birgitte Reiter fra Lolland-Falster Stift og Hanne Møller Wolfsberg fra Fyens Stift.

Se oversigt over rådsmedlemmer her.

Se præsentation af rådsmedlemmerne her


Anne Birgitte Reiter

Domprovst Anne Birgitte Reiter er nyvalgt medlem af Mellemkirkeligt Råd og repræsenterer Lolland-Falster Stift. Desuden kommer hun til at sidde med i arbejdsgruppen vedr Det lutherske Verdensforbund og arbejdsgruppen vedr Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Hun har tidligere været sognepræst på Djursland og ved Skt Knuds Kirke i Odense – foruden en luthersk menighed i Californien.

Hun er meget optaget af kristen spiritualitet og har været retræteleder og timelærer på Pastoralseminariet og har stiftet Center for Kristen Spiritualitet. Desuden er hun nu formand for Pilgrimshuset i Maribo. Pilgrimshuset er et økumenisk samarbejde mellem folkekirken, Birgitta Klosteret og andre lokale grupper, og huset bygger bro mellem kirken og det omgivende samfund.

Reiter interesserer sig også for folkekirkens arbejde blandt migranter og har bl.a. arrangeret nytårsfest i Maribo for ”gammeldanskere og nydanskere” i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde.


Hanne Wolfsberg

Hanne Wolfsberg indtræder i rådet som repræsentant for Fyens Stift og kommer også til at sidde i arbejdsgruppen vedr Kirkernes Verdensråd.

Hun arbejder for Faaborg-Midtfyn kommune med familierådslagning, dvs en foranstaltning hvor et netværk omkring familien taler om, hvordan de kan rette op på et barns mistrivsel.

Derudover bruger hun meget tid på kirkeligt arbejde. Dels sidder hun i Fyens Stiftsråd og i stiftets kommunikationsudvalg, dels er hun menighedsrådsformand i Fyens Rundkirke, Horne og har siddet i menighedsrådet i 18 år.

Hanne Wolfsberg er meget optaget af, hvordan folkekirken og den kristne spiritualitet kan væve sig ind i hinanden.

I Fyens Rundkirke, Horne er der hver uge kristen meditation. Det er en tradition gennem 10 år, og Hanne Wolfsberg er med til at stå for det. Desuden er der det særlige ved Fyens Rundkirke, Horne, at der for nylig er anlagt en labyrint, som man kan betræde i meditativ stilhed. Hornelabyrinten er 13 meter i diameter, har et 380 meter stisystem og har samme form som labyrinten ved domkirken i Chartres i Frankrig.

Hanne Wolfsberg bor i en lille havneby på Sydfyn ved navn Dyreborg, hvor der er et aktivt civilsamfund. Her er hun aktiv i Dyreborg Kulturhus og holder også af at ekspedere i den lokale butik Provianten.