Nyheder
Nyheder

Mellemkirkeligt Råd går i dybden med folkekirkens mission

Hvordan forstår man mission i folkekirken i dag? Og hvad betyder det konkret i dag? Det vil Mellemkirkeligt Råd arbejde med i den kommende tid

Hvordan forstår vi mission i dag? Det vil Mellemkirkeligt Råd tage op i en række rundbordssamtaler. Billedet er fra genindvielsen af Skørping Nykirke. Foto: Christian Roar Pedersen/ Aalborg Stift. 

Kristen mission bliver stadigt oftere et samtaleemne i den offentlige debat og i brede kredse i folkekirken. Den berøringsangst, der tidligere fandtes i forhold til at tale om mission, er ved at forsvinde.

Men hvordan forstår man mission i folkekirken i dag? Og hvad betyder det konkret i dag?

De spørgsmål vil Folkekirkens Mission under Folkekirkens mellemkirkelige Råds gerne sætte på dagsordenen. Derfor har vi taget initiativ til en række rundbordssamtaler, hvor der sættes fokus på nogle af de grundlæggende missionsteologiske anliggender, som vi står overfor i dag. Målet med samtalerne er at udfolde betydningen af mission i en folkekirkelig virkelighed og kvalificere samtalen i den bredere offentlighed om, hvad folkekirkens mission i dag betyder.

Samtalerne vil forsøge at finde frem til en folkekirkelig forståelse af mission og behandle nogle af de væsentligste udfordringer for mission i dag, herunder sekulariseringen samt den kulturelle og religiøse pluralisme. Samtalerne vil også forsøge at pege på, hvad det betyder i konkret folkekirkelig missionspraksis.

Mission er også et hovedtema på folkekirkemødet under Himmelske Dage, der finder sted i Herning 28 maj til 2. juni 2019. Her vil der være dybdegående drøftelser om mission og diakoni i folkekirken.

Desuden vil Folkekirkens mellemkirkelige Råds årsmøde for stiftsudvalg i slutningen af januar 2019 også behandle mission i folkekirken.


Læs mere om arbejdsgruppen vedr Folkekirkens mission her.

Få inspiration til missionsarbejdet i din menighed. Se vores værktøjskasse her.