Nyheder
Nyheder

Kirkerne har en vigtig rolle i fremtidens Europa

Kirker fra hele Europa mødes i Novi Sad for at tale om kristnes vidnesbyrd og tilstedeværelse i et fremtidigt Europa

Den tyske biskop Martin Schinderhütte prædikede ved en gudstjeneste under KEKs generalforsamling i Budapest i 2013. Foto: Peter Kenny/KEK. 


Vi lever i en opbrudstid. Der sker mange store forandringer i disse år – ikke mindst på det europæiske kontinent.

Vil landene i Europa lukke sig mere og mere og sig selv, eller vil Europas fortsat være forenet i EU? Vil der fortsat være fred i Europa?

Mange spørgsmål presser sig på. Også spørgsmål om kirke og kristendom.

For hvordan ser kirkernes fremtid ud i Europa? Og hvad er kirkernes bidrag i den fælles offentlige samtale om fremtidens Europa?

I skal være mine vidner

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) indbyder de europæiske kirker til et fælles kirkemøde i den serbiske by Novi Sad fra d. 28. maj til d. 6. juni.

Forud for generalforsamlingen i Novi Sad har KEK været i dialog med kirkerne om, hvordan de ser på fremtiden i Europa, og om hvilken rolle kirkerne skal spille – bla. gennem det åbne brev til kirkerne Open Letter on the Future of Europe. Læs mere om Open Letter her.

Temaet for generalforsamlingen er You shall be my witnesses (I skal være mine vidner, Apostlenes Gerninger kap. 1, v 8) med undertitlen Christian Presence and Witness in Europe. Det handler altså, om hvordan vi som kirker fortsat kan sikre en stærk tilstedeværelse i Europa, og hvordan vi som kristne kan vidne om Kristus. Desuden vil der hver dag være et specifikt tema på dagsordenen, heriblandt gæstfrihed og retfærdighed.

Dansk repræsentation

Her deltager repræsenter fra protestantiske, ortodokse, gammelkatolske og unerede kirker fra hele Europa. På Folkekirkens vegne deltager biskop Marianne Christiansen, domprovst Anders Gadegaard, sognepræst og rådsmedlem Christian Roar Pedersen, formand for Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Amalie Cordes samt Mogens Kjær fra MKR’s sekretariat.

Desuden deltager Hanna Pedersen fra Aalborg Valgmenighed samt sognepræst Helle Rosenkvist.

Helle Rosenkvist har siddet i planlægningskomitéen og været meget aktivt involveret i forberedelserne.

Hun ser meget frem til kirkemødet i Novi Sad og til at mødes med forskellige kirkesamfund og tale om, hvordan de kan sætte deres præg på fremtidens Europa. Hun fremhæver den følelse af samhørighed, man oplever, når man er sammen i KEK. 

"Når vi mødes i KEK, mærker vi, at vi har noget dybere til fælles, og at vi på trods af alle vores forskelle og uenigheder har et stærkt kirkeligt fællesskab, vi kan samles om," siger Helle Rosenkvist.

---

Man kan læse mere om KEK generalforsamlingen via dette link


Af Christian Arffmann