Nyheder
Nyheder

Kirker i Mellemøsten ønsker kontakt med danske kirker

Aalborg Stifts mellemkirkelige udvalg besøgte kristne i Libanon 

Fader Michel Jalakh, tidligere generalsekretær i Det mellemøstlige kirkeråd, tog godt imod Aalborg Stifts mellemkirkelige udvalg, da de kom på besøg i Beirut. Foto: Claus Grue/Kirkernes Verdensråd. 


Der er langt fra Aalborg til Beirut. Men måske er afstanden alligevel blevet lidt kortere på det seneste?

Rejsen

I november 2017 tog Aalborg Stifts mellemkirkelige udvalg på en studietur til Libanon. Formålet med turen var at knytte kontakt mellem kristne i Danmark og i Libanon. Formanden for udvalget, Henning Thomsen, forklarer, at turen handlede om at få et dybere indblik i situationen for de kristne i Mellemøsten og i Libanon:

For det første har der været meget fokus på forholdene for de kristne i Mellemøsten, og der var i vores mellemkirkelige udvalg en vis interesse for at skabe venskabskontakter til menigheder, bl.a. i Libanon. Samtidigt ville vi gerne have en bedre forståelse af flygtningesituationen i de nærområder, hvor mange af de flygtninge, der for et par år siden kom til vort land, kommer fra,” siger Henning Thomsen.   

Hvad gør man så som dansk folkekirkemenighed, hvis man gerne vil hjælpe kristne i Mellemøsten? Hvad kan man stille op?

”Det spørgsmål blev rejst flere gange, og svarene kan nok koges ned til det korte budskab, at vi skal bede for dem og tænke på dem.  Og så skal vi være bedre til at holde kontakt til kirkerne i Libanon, Syrien, Irak og i hele Mellemøsten,” siger Henning Thomsen.

Lærerigt

Hvis man skal holde kontakt med kirker i Mellemøsten, er en studietur netop en oplagt mulighed. Man lærer meget, som man kan tage med hjem til menigheden, og man får en indsigt i de lokale forhold for de kristne.  

”Hvis man skal sige noget generelt om, hvad de kan lære os, så er det at etablere og fastholde en dialog med andre religiøse grupper, og her er det selvfølgelig islam, der især tænkes på. Da der blev arrangeret en stor paneldebat med deltagelse af de væsentlige muslimske grupper, kunne man godt sidde og tænke på, om noget tilsvarende ville være muligt i Danmark, og om man på samme måde kunne have en respektfuld dialog, som den vi var vidne til der,” siger Henning Thomsen. 

Udvalget har fået mange indtryk og oplevelser, som de tager med hjem. Men hvis der skal nævnes noget specifikt, er Henning Thomsen ikke i tvivl:

”Det var i kontakten med de reformerte kirker, hvor vi dels mødte en ung aktivist, der stod for en lille lokal kirkes undervisningstilbud til flygtningebørn i området, og i mødet med fire reformerte præster, der alle kunne fortælle om, hvordan den store libanesiske borgerkrig og den mere aktuelle syriske borgerkrig har påvirket deres samfund og menigheder,” siger Henning Thomsen.  

Forbindelsen til Danmark

På turen blev udvalget klar over, at kirkerne i Mellemøsten ønsker, at de danske kirker rækker ud til dem og kommer i kontakt med dem.

”Alle udtrykte ønske om tættere relationer til europæiske kirker, og her tror jeg, vi har et ansvar for at tage udfordringen op, uanset om der er tale om protestantiske, katolske eller ortodokse kirker. Helt særligt gjorde det et stort indtryk på mig og på mange af os, da den armenske katolikos Aram I fortalte om de tætte bånd, der har været mellem den armenske kirke og den danske folkekirke. Den skyldes to stærke danske kvinder, Karen Jeppe og Maria Jacobsen, der gjorde en stor indsats i forbindelse med det armenske folkedrab for ca. 100 år siden. Han opfordrede til, at denne forbindelse blev dyrket lidt mere i forhold til de armenske menigheder i Libanon og Syrien i dag,” siger Henning Thomsen.

Kirkerådet

Udvalget besøgte også Det mellemøstlige Kirkeråd, som Folkekirkens mellemkirkelige Råd hvert år samler ind til gennem folkekirkens kollekt.

”Vi havde en eftermiddag sammen med daværende generalsekretær for det mellemøstlige kirkeråd, fader Michal Jalakh, der fortalte om kirkerådet og om dets struktur og arbejdsområder. Stort set alle de mange kristne kirker i Mellemøsten er med i organisationen, som alle prioriterer højt,” fortæller Henning Thomsen.

Det mellemøstlige Kirkeråd, der siden har ansat den kvindelige professor Souraya Bechealany som generalsekretær, arbejder med økumenisk dialog, kristen-muslimsk dialog samt forskellige hjælpeprogrammer i samarbejde med udenlandske organisationer.

”Kirkerådets budskab til de kristne i Mellemøsten er, at de kristne skal blive i deres region, hvor der er brug for dem,” siger Henning Thomsen.

  

Se billeder fra Aalborg Stifts studietur i Libanon. Fotograf: Hans Wendelboe. På billedet ses Fader Michel Jalakh fra Det mellemøstlige kirkeråd. 

Møde med Fader Jalakh fra Det mellemøstlige kirkeråd. 

På besøg hos den armenske katolikos Aram I

 Flygtningebørn, der bliver undervist i den reformerte kirke i Tyros.

En gruppe sheiker, der deltog i den kristen-muslimske dialog.