Nyheder
Nyheder

Kirkelig markering af 100-året for afslutningen på 1. Verdenskrig

D. 11. november vil mange kirker rundt om i Europa mindes afslutningen på 1. Verdenskrig med en ny europæisk fredsbøn. 

Foto: pexels.com

 

11. november er en fredens dag. På denne dag proklameredes freden efter 1. Verdenskrig 11. november 1918 klokken 11, og alle kirkeklokker i Europa ringede en time.

I år, præcis 100 år efter, markeres det igen over hele Europa.

”Evangeliets løfte om frihed, tilgivelse og forsoning gør det muligt for os at kaste et selvkritisk blik mod fortiden, så vi kan lære af den og sammen skabe en fremtid i Europa.”

Således står der i Fællesskabet af Protestantiske Kirkers (CPCE) fredshilsen i forbindelse med 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning. Fredshilsenen blev udsendt i forbindelse med CPCEs generalforsamling i Basel i år.

Markeringen af 100 året for afslutningen for 1. Verdenskrig var et vigtigt emne på generalforsamlingen, da kirkerne i Europa er meget optaget af at højtideligholde mindedagen. I samme forbindelse blev der skrevet en fredsbøn, som kirker kan bruge på mindedagen for afslutningen på 1. Verdenskrig d. 11. november.

Bønnen foreligger her i dansk oversættelse ved Mogens Kjær.

 

Forbøn i anledning af mindedagen for afslutningen af 1. Verdenskrig 11. november 1918

 

Sammen med vore søstre og brødre i hele Europa mindes vi i dag 100-årsdagen for afslutningen af d. 1. Verdenskrig, og vi beder Gud om at kunne leve i fred.

 

Gud, dit ord skænker os fred, retfærdighed, trøst og medfølelse.

Vi træder frem for dig for at mindes den lidelse og rædsel som verdenskrigen, der endte for 100 år siden, forårsagede over hele Europa.

Vi husker de millioner af kvinder, børn og mænd, som blev myrdet, døde af sult, blev lemlæstede eller blev fordrevet fra deres hjem. Vi mindes det strafansvar vore forfædre pådrog sig ved at tro på, at krig kunne løse problemerne og skabe retfærdighed.

Forbarm dig over os!

 

Vi beder til dig nu for at mindes d. 1. Verdenskrigs konsekvenser, der tvang folk til at flygte og frarøvede dem deres hjemland, sprog, kultur og historie. Vi beder dig om at hele disse minder og om at forsone nationer og folk.

Forbarm dig over os!

 

Vi lægger vores egen europæiske historie frem for dig - og vores erindringer om de ødelæggelser, krige har skabt. Og vi beder dig for alle, som lige nu flygter fra krig og ulykke, sult og lidelse, for dem der må forlade deres land i håbet om at finde et liv i fred for dem selv og deres børn. Åbn vore hjerter og hænder for dem, der behøver vores hjælp lige nu.

Forbarm dig over os!

 

Vi beder til dig for vore kirker og menigheder. Mind os om dine ord om forsoning. Hjælp os til at nærme os hinanden. Hjælp os til at lytte til hinanden og respektere andres historie. Så taknemmelighed i vore hjerter for alt det, der har bragt os sammen i vore kirker.

Forbarm dig over os!

 

Gud, vi længes efter fred og retfærdighed, efter trøst og medfølelse. Gør os til fredsskabere. Giv os styrke og mod til at udbrede dit ord om fred og forsoning i vore samfund. Hjælp os til at føle, at vi er ét som dine børn i Europa og i verden.

Forbarm dig over os!

 

Gud, du har lovet os en fremtid. Vi ønsker at blive i dig og i dit ord og at bede til dig sammen med alle kristne i verden med de ord din søn, Jesus Kristus, har lært os:

 

Fadervor

Fadervor, 
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen.