Nyheder
Nyheder

Hvad er fremtiden for Europas kirker?

KEK sætter fokus på fremtiden

Billede fra KEKs nyligt overståede planlægningsmøde på Island forud for KEKs generalforsamling næste år. 

Hvordan er fremtiden for Europa – og hvordan ser fremtiden ud for Europas kirker? 

Disse overordnede spørgsmål er Konferencen af Europæiske Kirkers (KEK) tematiske fokus de kommende år. Forud for KEKs generalforsamling næste år i Novi Sad i Serbien arbejdes der indgående med dette spørgsmål. Der vil blive afholdt flere regionale konsultationer, og i sidste uge blev den første konsultation afholdt på Island.  

Repræsentanter fra kirker i hele Europa var mødtes for at diskutere dels den praktiske planlægning af generalforsamling, dels mulige fremtidsscenarier for Europa og Europas kirker, samt hvilken rolle kirkerne kan påtage sig på Europas vegne.   

"Der var en udstrakt bekymring for udviklingen både i kirkernes statistikker, men også for gennemslagskraften af kirkernes stemme i samfundet. Et af de tilbagevendende emner var spørgsmålet om værdier. Kan de defineres og i så fald hvordan? Er der et fælles grundlag for kirkens stemme? Hvor langt går vores gensidige forståelse og respekt for hinanden, og hvor meget kan vi mødes om," fortæller Hanna Broadbridge, som var en af folkekirkens repræsentanter på mødet. 

I disse dage markeres 60-års jubilæet for Rom-traktaten, også kaldet Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det er en anledning til at se tilbage på årene, der er gået i EU og til at se frem mod det fremtidige arbejde i EU. 

KEK har også markeret sig i denne forbindelse.  

"Mens Europa må forholde sig til udfordringer, der har med masseindvandring, økonomisk usikkerhed, voksende EU-skepsis og voldelige sammenstød at gøre, må vi også huske den gavn vi har af et integreret og samarbejdende Europa,” udtaler KEKs generalsekretær Heikki Huttunen.  

”Æraen der indvarsledes af Romtraktaten har givet os frihed til at rejse, arbejde og studere og bidraget til at besejre diktaturer og fremme demokratiet overalt i Europa. Vi må også erindre EU-grundlæggernes oprindelige vision om social lighed i hele Europa,  imens vi fortsætter arbejdet for retfærdige sociale og økonomiske vilkår for alle europæere,” siger Huttunen.   

Hermed har KEK givet bolden op til Europas kirker:  

Hvordan ser fremtiden ud for Europa og for kirkerne i Europa? Hvilken rolle kommer kirkerne til at spille i fremtiden?  

Det vil vise sig de kommende år.  Kirkerne står i hvert fald foran en stor opgave.