Nyheder
Nyheder

Genopdag det dansk-vestindiske kirkeliv

100-året for salget af De Vestindiske Øer giver anledning til at sætte fokus på et glemt stykke dansk kirkehistorie

Kvinder sælger forsyninger på Tortola-kajen på St. Thomas, De Vestindiske Øer, 1941. Foto: New York Public Library.

Gå på genopdagelse i det dansk-vestindiske kirkeliv

I 1917 valgte den danske stat at sælge De vestindiske øer til USA. Det er 100 år siden, og det giver anledning til at sætte fokus på forholdet mellem Danmark og Dansk Vestindien. Et særligt forhold, som er meget underbelyst, er den danske kirkes indflydelse i Dansk Vestindien, nærmere betegnet de oprindeligt danske menigheder, som regnes for at være de ældste evangelisk-lutherske menigheder hele Amerika.

2017 desuden er året, hvor 500-året for den lutherske Reformation markeres verden over, og hvor der reflekteres meget over, hvad det vil sige at være luthersk kirke i en global kontekst. I den sammenhæng er det nærliggende at gå på genopdagelse hos de oprindeligt danske menigheder på øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix på De Vestindiske Øer. 

I Caribien findes der i dag seks evangelisk lutherske menigheder, som alene er der, fordi øerne, hvor menighederne findes, i henved 250 år var tilknyttet Danmark. Der fandt et vigtigt kirkeligt og diakonalt arbejde sted på De Vestindiske Øer, understøttet af den danske folkekirke. Da de vestindiske øer blev solgt i 1917, påvirkede det også forholdet mellem den danske og den vestindiske kirke. De danske præster erstattedes af amerikanske præster, og den officielle forbindelse mellem folkekirken og den dansk-vestindiske kirke ophørte gradvist.

Provst emeritus Erik Balslev-Clausen har i forbindelse med 100-året skrevet bogen Bristede Hjertebånd om kirkeliv i Dansk-Vestindien 1904-1917. Bogen udkommer 10. marts 2017 på forlaget Eksistensen.

Læs mere om bogen her.


I bogen kan man fordybe sig i den særlige forbindelse mellem dansk og vestindisk kirkeliv. Bogen bliver præsenteret ved en reception på den dansk-vestindiske kulturambassade fredag 3. marts kl. 16.

Læs mere om receptionen her.

Desuden er det muligt for alle sogne og menigheder at bestille Erik Balslev-Clausen til et foredrag om kirkeliv i Dansk-Vestindien. Det er en spændende måde at give det lokale kirkeliv et internationalt pift.

Det vil sågar også være muligt at tage på studierejse til Dansk Vestindien og besøge menighederne. Der arbejdes nemlig på at arrangere en tur til De Vestindiske Øer i forbindelse med reformationsjubilæet. På den måde vil der være rig mulighed for at foretage en inspirerende genopdagelsesrejse i et stykke svunden kirke- og kulturhistorie.

Kontakt Erik Balslev Clausen for mere information (klik her) eller hold øje med Mellemkirkeligt Råds hjemmeside. En anden mulighed er også at kontakte det mellemkirkelige udvalg i dit lokale stift.