Nyheder
Nyheder

Fylder fortabelsesangsten mere i vores liturgi, end vi lige tænker over?

Det er tankevækkende at se andre kirkers blik på vores kirke, mener sognepræst Tine Illum, der netop er vendt hjem fra økumenisk konference om liturgi og kirkemusik

Fra international økumenisk konference for præster og kirkemusikere. Her fortælles der om den nye danske tradition for babysalmesang. Foto: Jo Love. 


Der har netop været afholdt økumenisk konference i Glasgow, Skotland. 20 præster og kirkemusikere, hovedsageligt fra folkekirken og Church of Scotland, satte hinanden stævne og udvekslede idéer og erfaringer om fællessang, gudstjeneste og bibelbrug. Et af hovedemnerne var dåb og dåbsliturgi.

Ganske små forskelligheder

Idéen var, i anledning af reformationsjubilæet, at lade de to reformatoriske strømninger, henholdsvis. den evangelisk-lutherske og den presbyterianske/calvinske mødes og se, hvad dette møde ville bringe med sig. Fra Danmark deltog 4 præster og 3 kirkemusikere med sognepræst Tine Illum som dansk ”anfører”. Desuden deltog repræsentanter fra metodistkirken, den katolske kirke, den reformerte kirke og den skotske episkopale kirke.

”Det er spændende at se, at det, der i reformationstiden var markante skillelinjer i teologi og formuleringer er blevet mindre med årene – og hvis man skal læse teologien ud af dåbsritualerne, er der tale om ganske små forskelligheder,” mener sognepræst Tine Illum, der netop er vendt hjem fra konferencen i Glasgow.

”Vi sidder med de samme ting og de samme udfordringer, og vi har rigtig meget til fælles. Det var spændende at høre om andre reformatoriske kirkers dåbsliturgi og dåbsteologi. Samtidig var det også tankevækkende at se de andre kirkers blik på vores kirke og se, hvad de studsede over” siger Illum

De andres blik

Flere syntes, at liturgien i folkekirken forekom en anelse skrabet

”Interessant var det, at netop tankerne om, hvordan trosbekendelsen ’virker’ i vores dåbsritual, blev et samtaleemne. Her hjemmefra ved vi, at både undersøgelser og forskellige indlæg (senest så glimrende af biskop Peter Skov-Jakobsen i ’Kirken i København’) viser, at trosbekendelsen ofte ses som en eksamen eller et forhør. Dette var ikke fremmed for de andre traditioner, men nogle dåbsliturgier fremmer denne misforståelse, og andre hindrer den. I en dansk sammenhæng er det nok en tanke eller to værd,” mener Illum.

Desuden undrede de andre præster og kirkemusikere sig over, hvorfor der bliver lagt så meget vægt på syndernes forladelse. Spiller fortabelsesangsten mon en støre rolle i den folkekirkelige liturgi, end man lige går og tænker over?

Konferencedeltagerne var meget begejstrede for folkekirkens initiativ med babysalmesang. Komponist Janne Mark, som også var til stede på konferencen, fortalte om babysalmesang, og hvor udbredt det efterhånden er blevet i folkekirken, hvortil de andre deltagere tilkendegav, at de gerne ville prøve noget lignende i deres egne kirker.

Noget af det, de danske deltagere tager med sig hjem fra det økumeniske møde, er hvor privilegeret folkekirken er i forhold til andre kirker. Som eksempel nævner Illum, at i hele Church of Scotland, der skal betjene et land på cirka samme størrelse med Danmark, er der én fuldtidsansat kirkemusiker, og resten arbejder frivilligt eller på deltid. Billedet ser noget anderledes ud i folkekirken.


Forskellige ritualer
Desuden lærte Illum også meget af den samtale, der handlede om kirkernes forskellige ritualer.

”Der er ingen vej uden om samtalen. Jeg lærte mange ting, som jeg aldrig kunne have læst mig til. Vi kan lære rigtig meget af hinanden. Kirkerne har hver deres måde at engagere menigheden, blandt andet i forhold til at læse og diskutere Bibelen. Desuden er dåbsritualerne forskellige fra kirke til kirke. For eksempel bliver børnene salvet, når de bliver døbt i den skotske episkopale kirke – og det ligger jo langt væk fra den folkekirkelige dåbspraksis. Men at få kirkernes forskellige dåbsritualer forklaret og få lejlighed til at fordybe sig i dem, giver meget bedre mening end blot at læse om dem, ” siger Illum.

----

Illum er til dagligt sognepræst i Sdr Bjert Sogn i Kolding Provsti og driver sammen med organist Søren Andresen værkstedet Gudstjenesteliv. Derudover sidder hun med i det fagudvalg, der skal se nærmere på, hvordan liturgien kan udvikles i folkekirken.

Den økumeniske konference i Glasgow blev ledet af Wild Goose Ressource Group, John Bell, Graham Maule og Jo Love og blev fra dansk side arrangeret af Gudstjenesteliv og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.