Nyheder
Nyheder

Er vi på vej mod et økumenisk forår?

Vi oplever et sandt økumenisk momentum, både i Danmark og i det internationale kirkeliv, lyder det fra flere sider

Årtiers dialog mellem den lutherske kirke og den katolske kirke blev fejret ved den fælles markering af reformationsjubilæet i Lund og Malmø sidste år og kom konkret til udtryk ved den luthersk-katolske fælleserklæring om reformationen. På billedet ses Pave Frans I flankeret af biskop Munib Younan, tidligere præsident i Det Lutherske Verdensforbund (LVF),  samt Martin Junge, generalsekretær i LVF. Foto: LVF. 


”Der findes ikke kirkesplittende forskelle mere,” sagde formanden for den katolske bispekonference i Tyskland, kardinal Reinhard Marx, i går, da han åbnede bispekonferencens generalforsamling i Fulda. Marx understregede, at kirkerne ikke skal lade det 21. århundrede passere uden essentielle økumeniske fremskridt.

Reformationsjubilæet har været en helt afgørende ramme for den seneste tids økumeniske dialog. Sidste år markerede Det Lutherske Verdensforbund og Den katolske kirke i fællesskab reformationsjubilæet i Lund og Malmø i Sverige. De underskrev sammen en fælleserklæring, hvori de svor at lægge fortidens splittelse og stridigheder bag sig og forpligtede hinanden på at vandre sammen fremad i fællesskab som kirker. (Se fælleserklæring her.) Dog er der også kritiske ytringer fra den katolske kirkes top, hvad angår tilnærmelserne til den lutherske kirke, fx fra den nyudnævnte svenske kardinal Anders Arborelius (Læs mere her).

En anden vigtig begivenhed, der bør nævnes, er, at Det Reformerte Verdensforbund valgte på deres generalforsamling i juli at tiltræde Erklæringen om Retfærdiggørelseslæren, hvormed de gør følge med Det Lutherske Verdensforbund, Den katolske kirke og Metodistkirken. (Læs mere herom). 


Økumenisk momentum

Kaisamari Hintikka, chef for økumenisk dialog i Det Lutherske Verdensforbund, konkluderer ud fra ovennævnte begivenheder, at der er god grund til optimisme:

”Det er vidunderligt at se, hvordan reformationsjubilæet har udviklet et sandt økumenisk momentum, hvor der bliver taget så mange vigtige skridt i retningen af enhed,” udtaler Hintikka ifølge LVF.  

Den luthersk-katolske kommission for enhed, nedsat af Det Lutherske Verdensforbund og Det Pavelige Råd for Kristnes Enhed, fejrede i juli 50 års fødselsdag. I den forbindelse er en rapport om 50 års økumenisk dialog undervejs og forventes at udkomme næste år.  Kaisamari Hintikka glæder sig over ”fem årtier med løbende teologisk dialog” og konkluderer: ”I den periode er vi vokset tættere sammen, også åndeligt.”

For en måneds tid siden var generalsekretær i Kirkernes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, i audiens hos Pave Frans I i Vatikanet for at tale om fremtidens økumeni, og de aftalte at vedligeholde den økumeniske dialog. Tveit udtalte, at der fra begge sider er en vilje til at arbejde tættere sammen om at hjælpe de mennesker ude i verden, der har allermest brug for kirkernes håndsrækning.

”Vi har en fælles opfattelse af, hvad den økumeniske bevægelses rolle er,” tilføjer Tveit.

Et eksempel er klimaspørgsmålet og det globale overforbrug af Jordens ressourcer. Her taler kirkerne og kirkelige frontfigurer, såsom Pave Frans I og den økumeniske patriark i Konstantinopel, Bartolomæus, i stigende grad med én stemme og forsøger i stigende grad at koordinere indsatserne.

Sidste år lykkedes det desuden at arrangere et møde mellem Pave Frans I og Patriark Kirill, den russisk-ortodokse kirkes overhoved; et møde, der betegnes som historisk og er et resultat af årtiers gradvis tilnærmelse. (Læs mere her.)


Økumenien i Danmark

Herhjemme er kirkerne også kommet tættere på hinanden igennem årene, og det bærer nu frugt.  

Danske Kirkers Råd, som består af 15 kirkesamfund og 40 kirkelige organisationer og stiftsudvalg, er begyndt at markere sig mere offensivt og i samlet front i vigtige samfundsspørgsmål, blandt andet om kirkens og kristendommens rolle i samfundet.

Desuden har Danske Kirkers Råd sammen med Bibelselskabet og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd netop udgivet et hæfte om den kristne tro. Hæftet er et udtryk for, at en bred vifte af kirkesamfund, såsom den katolske kirke, Baptistkirken, Metodistkirken og Folkekirken, kan blive enige om at formulere sig om den kristne tro. Der er selvfølgelig visse dogmer, der er udeladt. Ikke desto mindre er det en vigtig økumenisk bedrift og ”et udtryk for, at  at vi som kristne gerne vil stå sammen, vokse i fællesskabet og ikke mindst dele vor tro og glæden over den med andre,” som katolsk biskop Czeslaw Kozon udtaler om udgivelsen. (Læs mere her).


Hvor er vi på vej hen?

Både den katolske og protestantiske kirke er nu dele af en global kristenhed, der udvikler sig på overraskende nye måder. Kirkerne er anno 2017 midt i denne bevægelse. Men hvad ligger foran? Står kirkerne virkelig sammen? Eller venter væsentlige spørgsmål forude, som kan besværliggøre denne vandring?

Det vil blive taget op til diskussion 1. – 3. december 2017 i København, hvor Folkekirkens biskopper, Danske Kirkers Råd og Den katolske biskop Czeslaw Kozon indbyder til en mellemkirkelig markering af reformationsjubilæet.

Markeringen består af to teologiske seminarer med bla. professor Gerd Theissen, professor Niels Henrik Gregersen, Tonny Jacobsen fra Pinsekirken, biskop Peter Skov-Jakobsen og kardinal Gerhard Müller, tidligere præfekt i Troskongregationen i Vatikanet. Desuden afholdes en stort anlagt økumenisk jubilæumsgudstjeneste i Københavns Domkirke, der vil være en rejse gennem reformationstiden fra 1517 til 2017.

Markeringen er en afslutning på jubilæumsåret; en mulighed for at se fremad og forholde sig til kirkens behov for stadig fornyelse og tale om, hvad man skal være opmærksom på i årene, vi bevæger os ind i.

Se detaljeret program her.

Læs: "Vi skal ikke bruge reformationsjubilæet til at tegne fjendebilleder af hinanden"