Nyheder
Nyheder

De reformerte og lutherske kirker vil fremover arbejde tættere sammen

Det Reformerte Verdensforbund har underskrevet erklæring om retfærdiggørelseslæren og forpligter sig på et tættere samarbejde med lutherske kirker 

Det Reformerte Verdensforbunds generalsekretær Chris Ferguson skriver under på Erklæringen om retfærdiggørelseslæren med overværelse af repræsentanter fra andre kirkesamfund.  

Ved en stort anlagt ceremoni i Wittenberg d. 5. juli demonstrerede Det Lutherske Verdensforbund og Det Reformerte Verdensforbund en økumenisk forbrødring og skrev sammen under på Erklæringen om retfærdiggørelseslæren og på ”Wittenberg vidnesbyrdet”.

Begivenheden indtraf i Leipzig under generalforsamlingen for Det Reformerte Verdensforbund, der i alt tæller ca. 80 millioner protestanter på verdensplan og bygger på den reformatoriske tradition fra Ulrich Zwingli og Jean Calvin.

Begivenheden er resultatet af årtiers teologisk samtale og forpligter verdensforbundene til et tættere samarbejde, bl.a. omkring at kæmpe for en fredeligere og retfærdigere verden. Vidnesbyrdet er dels en anerkendelse af de resultater der er opnået i det økumeniske arbejde i forhold til at bringe kirkerne tættere på hinanden, dels en anerkendelse af, at der stadig er teologiske spørgsmål, der deler vandene.

"Vi forpligter os på at samarbejde om at nå til en dybere fælles forståelse af retfærdiggørelseslæren i både teologiske studier, undervisning og forkyndelse," står der blandt andet i vidnesbyrdet.

Når den reformerte kirke nu har skrevet under på erklæringen om retfærdiggørelseslæren, et teologisk spørgsmål, som igennem de seneste 500 år har skabt ufred, oprør og splittelse i Europa, slutter kirken følge med den katolske kirke, Metodistkirken og Det Lutherske Verdensforbund.

"Det er et historisk  øjeblik," sagde formand for den evangeliske kirke i Tyskland, Heinrich Bedford-Strohm i en tale under ceremonien i Wittenberg.

 "I en verden, der er delt, sætter vi her et aftryk af den økumeniske enhed", siger Bedford Strohm.  

Axel Bargheer, præst i den reformerte kirke i København, var også til stede under ceremonien og generalforsamlingen og glæder sig meget over det kommende samarbejde. 

”Jeg synes, det er et udmærket tegn. Det viser, at vi lutheranere og reformerte er enige i vores mission og enige i at følge Jesu kald til os. Vi kan gøre meget sammen på trods af teologiske forskelle. Vi kan især prøve at løse nogle af verdens problemer sammen- for mange af de problemer er ikke konfessionelle, og de kræver en indsats fra os alle sammen. Det er vigtigt, at vi sammen kæmper for en bedre og mere retfærdig verden,” siger Bargheer. 


Hvad er Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren?

Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren er et dokument fra 1997 udarbejdet af den romersk-katolske kirke og Det Lutherske Verdensforbund. I dokumentet fastslås det, at der er konsensus mellem lutheranere og katolikker i forståelsen af læren om retfærdiggørelsen, og at man lægger reformationstidens gensidige fordømmelser vedrørende læren om retfærdiggørelse bag sig.

De danske biskopper, der er folkekirkens ansvarlige i lærespørgsmål, har rejst en række forbehold over for Fælleserklæringen, og derfor er folkekirken ikke medunderskriver på erklæringen.