Kalender
Nyheder

Præsentation af fælleskirkeligt skrift om den kristne tro

Kom til inspirationsdag 14. juni i København


Tid: 14 juni 2017 kl 15-18

Sted: FDF, Rysensteen, Rysensteensgade 3. 1564 København K.

Tilmelding: dkr@danskekirkersraad.dk inden 5 juni.


Danske Kirkers Råd inviterer  til inspirationsdag den 14. juni om hæftet ’Noget om den kristne tro’.
 
En række kirker under Danske Kirkers Råd er gået sammen om at udgive et hæfte som en fælles henvendelse til danskerne om, hvad vi ser som kernen i den kristne tro.

Det er første gang, at repræsentanter fra så bred en vifte af folkekirkelige grupperinger, frikirker og Den katolske Kirke er gået sammen om en sådan fælles henvendelse. Det har resulteret i hæftet ’Noget om den kristne tro´. Hæftet udgives i samarbejde med Bibelselskabet og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 

Formålet med inspirationsdagen er at præsentere deltagerne for hæftet, men også at drøfte, hvordan hæftet kan bruges netop i forskellige kirkelige sammenhænge. 

På dagen vil der være inspirerende oplæg og god tid til samtaler med andre deltagere fra andre kirkelige og organisatoriske traditioner end ens egen, om hvordan man vil kunne bruge hæftet.

Hæftet udgives i efteråret 2017 sammen med en række forslag til aktiviteter på baggrund af den fælles inspirationsdag. Hæftet sendes digitalt til alle deltagere 14 dage inden arrangementet.