Kalender
Nyheder

Økumenisk konference om gudstjeneste, fællessang og bibelbrug

Liturgisk konference for præster og kirkemusikere 17-20 september i Glasgow


Tid: 17 - 20 september 2017.

Sted: Glasgow, Skotland

"Hvor to floder mødes" hedder den liturgiske konference der finder sted i september i Glasgow. Det bliver et møde mellem to reformatoriske strømninger, nemlig den evangelisk-lutherske (20 deltagere fra Den danske Folkekirke) og den presbyterianske/calvinske (20 deltagere fra Church of Scotland). Konference er åben for kirkemusikere og præster.

Konferencen tager udgangspunkt i tre centrale reformatoriske emner: gudstjeneste, bibelbrug og fællessang.

BIBELBRUG – hvis bibelen er for alle mennesker, hvordan kan den så blive en bog, vi glæder os over at åbne, og som vi erfarer som relevant i gudstjeneste og liv?

GUDSTJENESTE – kan vi finde måder, hvorpå vores gudstjeneste bliver mere inddragende og delagtiggørende? Kan vi bruge tegnhandlinger på en måde, så ord ikke alene får sprog, men også kropssprog? I den forbindelse vil vi også se på, hvordan vi holder dåb – hvad tænker og siger vi? hvad gør vi?

FÆLLESSANG – salmesangen former vores teologi og tro. Hvordan kan vi sørge for, at det vi synger, både er til Guds ære og tager menneskers håb, liv og erfaringer alvorligt?

Konferencen ledes af WILD GOOSE RESSOURCE GROUP of the Iona Community, nærmere betegnet John Bell, Jo Love og Graham Maule.

Konferenceudgift for tre dage incl. frokost er 120 Pund, ca. 1100 kr.

Tilmelding skal ske til Værkstedet GudstjenesteLIV, ti@km.dk, senest 15. juli  Max. deltagerantal er 20, herefter lukkes for tilmelding. Der er stadig ledige pladser. 

Derudover skal man regne med udgifter til overnatning og mad (alt efter hvordan man vil bo og spise, vil det koste mellem 2000 og 3000 kr), samt rejseudgifter (flybillet til Edinburgh og lufthavnsbus 2000-3000 kr).

Man vil bl.a. kunne søge økonomisk støtte hos stifternes mellemkirkelige udvalg, i provstierne og i menighedsrådene.

Kontakt Værkstedet GudstjenesteLIV for mere information (Søren: 24877120; Tine 30682093).

Arrangeret i samarbejde med Folkekirkens mellemkirkelige Råd.