Kalender
Nyheder

Møde for stiftsrepræsentanter

3-4 februar 2017 på Vejle Center Hotel

Tema: Skal flygtninge og andre indvandrere være en del af fremtidens folkekirke? 

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd inviterer til møde for stiftsrepræsentanter 3. til 4. februar 2017 om de mellemkirkelige udfordringer og muligheder, der melder sig i lyset af de mange nytilkomne til Danmark. 

Folkekirken har hidtil været en vigtig del af det at ”være dansk” og er med sin forankring i grundloven fremdeles en vægtig bidragyder til identifikation af dansk identitet og landets traditionelle religiøse forankring. Kirken opfattes ofte som den sikre havn for det uforanderlige, når alt andet forandrer sig i verden og samfundet.

Men folkekirken har nu i en del år været det kirkesamfund, som døber flest konvertitter og aktuelt ser vi, at en god del nytilkomne konverterer til kristendommen. Og en stor del af de nu 700.000 ikke dansk fødte/efterkommere er kristne med vidt forskellige etniske og teologiske baggrunde. Mange er dog europæere med en kulturkristen baggrund som vores egen.

Denne situation udfordrer os til en ny form for mellemkirkelig årvågenhed. Disse grupper af indvandrere har særlige behov mht. sprog, undervisning og betjening af præster/diakoner, som forstår deres kultur og særlige behov. Uden dette vil de typisk søge til andre fællesskaber, hvor disse behov kan opfyldes. Folkekirken er således også udfordret til at rumme medborgere og danne samarbejder i forhold til traditioner, der ikke i udgangspunktet er af evangelisk-luthersk konfession.

Det er i første omgang værd at drøfte, om folkekirken kan og skal løfte den opgave det er, at være kirke for alle. Hvis svaret er bekræftende, må det drøftes, hvordan opgaven løftes bedst både nedefra og ovenfra i folkekirken. Det fordrer særlig omhu, om det skal lykkes at inkludere disse nye grupper af borgere i det folkekirkelige fællesskab.  

Så spørgsmålet er: Skal folkekirken gøre en særlig indsats i de kommende år for at inkludere flygtninge og andre indvandrere i folkekirkefællesskabet, og hvis ja, hvordan gør vi det, og hvad vil det betyde for folkekirken, som vi kender den i dag?

Vi inviterer jer hermed til at sende repræsentanter til mødet fra stiftsråd og stiftsudvalg og gerne andre nøglepersoner i stiftet med interesse for en åben drøftelse heraf.


 

Program

Fredag

17:30 - 19:00       Middag

19:00 - 19:15       Velkomst ved formand for Mellemkirkeligt Råd, Mogens Mogensen

19:15 - 20:45      

Kan flygtninge og indvandrere finde fællesskab i folkekirken?

Biskop Marianne Christiansen                             

Flygtninge og indvandrere: Mellemkirkelige og interkulturelle udfordringer
Professor Viggo Mortensen

Ude i marken – integration i folkekirken                                 

Sådan arbejdes der lokalt med at skabe rum for migranter og flygtninge i folkekirken

Efter de tre oplæg deler deltagerne sig i temagrupper og drøfter hver især ét af følgende spørgsmål:

  • Skal indvandrere finde menigheder i eller uden for folkekirken?
  • Skal man kunne have dobbelt medlemskab i folkekirken?
  • Skal migranter samles i regionale indvandrer-menigheder eller integreres i sognemenigheder?
  • Skal folkekirken have flere slags præster for at kunne betjene migranter bedre?

20:45 - 21:00       Kaffepause

21:00 - 21:45      

Forsamlingshusdebat om temaet efter fremlæggelse af gruppernes svar

21:45 - 22:00       Aftensang

22:00 -                 Socialt samvær


Lørdag

08:45 - 09:00       Morgenandagt

09:00 - 10:30       Inspiration:
Mellemkirkeligt arbejde lokalt: Sådan arbejder vi sammen i Vejle
Repræsentanter for det mellemkirkelige arbejde i Vejle fortæller om lokale mellemkirkelige aktiviteter historisk og i dag.

10:45 – 11:00      Kaffepause

11:00 – 12:15      Opsummering:
Drøftelse af planer om udvikling af det mellemkirkelige arbejde i Danmark i forhold til grupper af indvandrere.

12:15 – 12:30      Afslutning

12:30 –Frokost