Kalender
Nyheder

KEK etikseminar om aktiv livshjælp

Torsdag 23. marts 2017 kl. 10 - 15 på Aarhus Universitet


 
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Aarhus Universitet og Konferencen for Europæiske Kirker inviterer til etikseminar om aktiv livshjælp.

Seminaret handler om at sætte nuancer på de etiske problemstillinger forbundet med aktiv livshjælp: Det vil ske ud fra teologiske betragtninger og kirkelige erfaringer, og desuden vil seminaret handle om at fremhæve et menneskesyn, der favner det hele menneske som tilhørende Gud. Hvilke refleksioner har man i kirker i Europa i forhold til denne problemstilling, og hvordan forholder kristne i Danmark sig til det? Det vil ikke så meget være en diskussion for og imod aktiv dødshjælp, men snarere en diskussion der går i dybden med det palliative område og ser på alternativerne til aktiv dødshjælp.


Torsdag d 23. marts 2017 kl 10-15

Aarhus Universitet, Stakladen, Mødelokale 2, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C

 

Program

10:00-10:15 Åbning ved Ulrik Nissen

10:15-11:15 Theo Boer: Euthanasia in the Netherlands: from Pioneers to Loners?


11:15-11:30 Kaffe

11:30-12:30 Ole Hartling: Aktiv dødshjælp – kan vi mere, end vi kan magte?

 

12:30-13:00 Frokost

13:00-13:30 Ulrik Nissen: Kunsten at dø. Overvejelser over en glemt tradition


13:30-14:15 Birgitte Bjørn Stimpel: Erfaringer og refleksioner fra praksis som hospitalspræst


14:15-14:45 Afsluttende diskussion

14:45-15:00 Afslutning


 
Kom og oplev:
 
 Theo Boer
Professor i værdietik ved Det Teologiske Universitet i Kampen i Holland. Boer vil komme med etiske og teologiske overvejelser omkring aktiv dødshjælp/aktiv livshjælp og videregive de erfaringer, der findes i Holland med legaliseret aktiv dødshjælp. Læs mere her.

  
Ole Hartling
Tidligere overlæge, tidligere formand for Det Etiske Råd.  Siddet i Lægeforeningens etiske udvalg og været dansk delegat ved FN's menneskerettighedskommission i Genève. Har været meget aktiv i debatten omkring aktiv dødshjælp og har bl.a. skrevet bogen Liv og død i menneskets hænder - vores etiske udfordringer.
 
Ulrik Becker Nissen
Dr.theol, Afdelingsleder på Teologi på Aarhus Universitet. Sidder i Konferencen for Europæiske Kirkers bioetik-udvalg. Skrevet doktordisputats om kristelig socialetik med særligt henblik på den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer
 
Birgitte Bjørn Stimpel

Kom og hør en hospitalspræst Birgitte Bjørn Stimpel fortælle om palliativt arbejde.
Hvilke samtaler har man med døende? Og hvilke teologiske overvejelser gør man sig i det palliative arbejde?


Seminaret er gratis, men man bedes tilmelde sig senest mandag d. 13. marts på emailadressen ca@interchurch.dk.