Mission
Om Folkekirkens Mission

Om Folkekirkens Mission

Folkekirkens Mission er til tjeneste med

  • etablering og udvikling af samarbejder omkring mission i sogne, provstier, stifter
  • samarbejde mellem folkekirkestrukturen og missionsselskaber omkring missionsengagement lokalt og globalt
  • inspiration og udfordring ved møder, temadage, kurser og konferencer
  • samarbejde om indsamlinger og missionsprojekter
  • information via nyhedsbrev, hjemmeside og andre udgivelser


Hovedopgaver

  • at arbejde for, at mission bliver en bærende del af folkekirkens selvforståelse, så kirkens missionale karakter udleves naturligt og verdensnært
  • ar arbejde for, at kirkens missionale dimensioner tydeliggøres i uddannelse og efteruddannelse af præster og lægledere
  • at styrke kontakten og fællesskabet omkring kirkens mission mellem sognenes menighedsliv, tværgående folkekirkelige instanser og frie folkekirkelige organisationer
  • at lede og koordinere fælles tiltag og samarbejdsopgaver

 

Kontakt Søren Dalsgaard - sd@interchurch.dk - tlf: 3020 8247.