Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Ny vejledning til kontakt med asylansøgere

De tyske kirkers vejledning til kirkers kontakt med dåbssøgende asylansøgere er nu oversat til dansk.

Den evangeliske kirke i Tyskland og sammenslutningen af evangeliske frikirker i Tyskland har udfærdiget en vejledning omkring præsters og menigheders håndtering af asylansøgere, som anmoder om dåb. Denne vejledning har vi nu fået oversat til dansk, så kirkerne i Danmark kan skele til erfaringerne fra vores naboer i syd.

Vejledningen behandler en lang række temaer, som præsten og menigheden ofte kommer til at stå over for, fx spørgsmål om tilrettelæggelse af dåbsoplæringen, behovet for sjælesorg, menighedens fællesskab som socialt netværk, samt en række teologiske og juridiske aspekter. 

Vi håber at denne vejledning kan bidrage til en styrket refleksion over kirkens praksis og dermed være med til at fremme en ansvarlig tilgang til kirkens arbejde med asylansøgere.

Download den danske oversættelse af vejledningen her.