Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Folkekirken efterkommer behov og ansætter nye kirke- og tværkulturelle medarbejdere

For nyligt er der ansat kirke- og kulturmedarbejdere I Gladsaxe-Herlev Provsti og i Jelling. Og i januar ansatte Varde Provsti en tværkulturel medarbejder: Sabina Bøg. For at få et lille indblik i, hvordan det takles, vil vi her fra Folkekirkens Migrantsamarbejde præsentere nogle af de nyansatte. Vi vil høre dem ad, hvilke forhåbninger, erfaringer og tilgange de har i deres arbejde med især det tværkulturelle møde.

Kirke- og kulturmedarbejder har fundet sin stol i det tværkulturelle arbejde

Tidligere på året blev Sabina Bøg præsenteret som Kirke- og kulturmedarbejder i Varde Provsti. Det var før hun selv vidste meget om, hvad det vil sige at arbejde med det tværkulturelle arbejde. Men nu er hun ved at have fået hånd omkring opgaven og i den seneste udgave af Ribe Stiftsnyt, har hun delt sine erfaringer med det tværkulturelle samarbejde i Provstiet.

Tværkulturel medarbejder skaber inspiration

Starten gik med at få hånd omkring opgaven, og det hun har fundet frem til er, at hun ikke står alene med opgaven, men hun kan være igangsætteren og inspiratoren for de lokale sognepræster. For når den lokale sognepræst oplever mødet med det tværkulturelle, kan det være svært at vide, hvordan det takles bedst. Hvordan skal man række ud, hjælpe med at finde hjem i kirken eller få andre i sognet til at stille sig til rådighed?

Her kommer min rolle som tværkulturel medarbejder i spil, da jeg kan være inspirator på lokale projekter, være med til at skabe positiv kontakt mellem kommune og kirke, hjælpe med at finde de rette tilbud og lave lokale tilbud, som giver mening for immigranter, præst, menighedsråd og sognebørn

Sabina B, Kirke- og kulturmedarbejder i Varde Provsti

Arbejdet tager udgangspunkt i præsters og menighedsråds ønsker og de udfordringer, som de oplever, og som de gerne vil imødekomme. En bærende tanke bag hendes stilling er, at det skal være lokale kræfter, som arbejder videre med projektet, når det først er kommet i gang.

Min rolle er, at jeg hjælper i gang, og så trækker jeg mig igen for at kunne hjælpe et andet sted. Jeg har ikke mulighed for at selv skabe de personlige relationer, som er nødvendige for, at projekter kan bæres igennem

Sabina Bøg, Kirke- og kulturmedarbejder i Varde Provsti

Derfor er det vigtigt, at de projekter og den støtte, som hun giver og hjælper i gang, er nogle, som præst, menighedsråd og frivillige også selv brænder for og finder meningsfulde. Det er også vigtigt de er med i hele opstartsfasen, for det er dem, som skal bære det videre efter opstarten.

Læs hele artiklen om Sabinas arbejde i Ribe Stiftsnyt

Fakta om Sabina Bøg:

Kontaktoplysninger:

Kontor: Jægumsvej 45,
6800 Varde

Tlf.: 24474772

E-mail: sabb@km.dk

  • ansat pr. 1/1 2018 som kirke- og kulturmedarbejder ved Varde sogn og Varde provsti 
  • tilbyder støtte til især sognepræster og menighedsråd i det diakonale arbejde inden for det tværkulturelle møde
  • uddannet lærer, gift og har 3 børn i alderen 4, 6 og 9 år.

Lyttende tilgang skaber forståelse for nyansat tværkulturel medarbejder

Kontorstolen i Høje Gladsaxe har ikke været besat meget siden første arbejdsdag den 1. oktober af den nyansatte tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev Provsti. Kontorpladsen tilhører Jeppe Ladegaard, som vil sidde der mindst muligt, for i stedet at være der, hvor det sker.

Jeppe Ladegaard har erfaringer med det tværkulturelle. Både som tidligere ansat ved Haraldskirken i Høje Gladsaxe og ved Apostelkirken på Vesterbro, igennem sin opvækst og via et år i Israel og Palæstina med Israelsmissionen. Tilgangen til sit nye arbejde, som strækker sig over 11 sogne, er klar:

“Jeg skal ud og mærke efter og lytte i sognene. Jeg kan jo let gå rundt med en idé om, hvordan tingene skal gøres, men det kan let vise sig at være anderledes. Derfor må jeg stille spørgsmålet: ser verden ud, som vi troede den gjorde?

Jeppe Ladegaard, Tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev Provsti

Forhåbninger om mere kulør på kirkebænken

”Stillingen er helt ny, så jeg starter helt fra bunden med provstiets diakoniudvalg bag mig, som dem, der står bag stillingen. De har gode tanker og ideer til det tværkulturelle arbejde”, fortæller Jeppe Ladegaard. Overordnet set går arbejdet ud på at integrere til det gudstjenestelige fællesskab. For bedre at kortlægge, hvad der er tiltænkt fra udvalgets side, fortæller han, at der er tre retninger, som de vil arbejde ud fra. Det er diakoni, kristendomsundervisning og gudstjeneste.

Til spørgsmålet om hvilke forhåbninger han har for sit nye arbejde, svarer han:

Jeg har et grundlæggende håb om, at kirken bærer mere præg af, den kontekst den befinder sig i. Danmarks befolkning findes i alle farver og det håber jeg også en dag, vi vil kunne se, er tilfældet i landets kirker

Jeppe Ladegaard, Tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev Provsti

Der er ingen tvivl om, at han glæder sig til at fordybe sig endnu mere i det tværkulturelle arbejde i Gladsaxe-Herlev provsti. Her fra Folkekirkens Migrantsamarbejde ser vi frem til at følge arbejdet, blive inspireret og assistere, når det nødvendigt er.

Jeppe Ladegaard, nyansat tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev Provsti

Fakta om Jeppe:

Kontaktoplysninger:

Kontor: Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg

Tlf.: 40401658

E-mail: jeppeladegaard@gmail.com

  • Uddannelse: 3K – Kommunikation, Kultur og Kristendom 
  • Ansat pr. 1/10.2018  
  • Gift og har et barn på 1,5 år
  • Tidligere ansat ved Apostelkirken, Haraldskirken i Høje Gladsaxe og Israelsmissionen.


Kirker øger indsatsen for flygtninge og indvandrere – men hvem er endnu ikke offentliggjort

Da det endnu ikke er offentliggjort, har vi ikke mulighed for at præsentere, hvem der har fået titlen som "International kirke- og kulturmedarbejder” i Jelling Sogn og Sct. Nicolai Sogn i Vejle. Her skal personen skabe integration og diakonale fællesskaber for flygtninge og indvandrere. Vi glæder os til at kunne byde personen velkommen og vi venter spændt på at kunne fortælle det videre.

 

Artikel skrevet af Amalie Ehmsen, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde