Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Ideer til integration i det små fra Thisted

Hvad gør man, når der kommer flygtninge til byen? Hvordan integrerer man de nye familier og de enlige i byen? Svaret er meget simpelt, man finder en som Ester!

Ester er en ildsjæl, og hun er gået foran med at byde de nyankomne velkommen til byen. Hun ser hver enkelt og prøver at finde lige netop det fællesskab, som de har brug for. Hun stiller sig selv til rådighed som mellemled mellem flygtningene og danskerne, så der kan dannes relationer på kryds og tværs, både af etnicitet og religion. Ester arbejder som sognemedhjælper i Thisted kirke og benytter derfor muligheden for også at invitere flygtningene ind i kirken.

Her er beskrevet, nogle af de tiltag som Ester har gjort, og som hun siger: ”Det er kommet meget af sig selv, og det er jo bare små tiltag, vi gør”.

Til minikonfirmandundervisning i kirken kom der tre muslimske drenge med, og da Ester så, at de havde tilmeldt sig, tænkte hun, at det var vigtigt at gøre deres forældre opmærksomme på, at her undervises der i Biblen. Forældrene ville stadig gerne sende deres drenge afsted til det, og når Ester har spurgt ind til grunden til dette, kan de fortælle, at da de boede i Syrien, var det meget almindeligt at have fællesskab på tværs af religionerne, så de mener, at man kan stå sammen i at være religiøs og have nogle stærke værdier, og så betyder det ikke så meget, om man er kristen eller muslim. Derudover ser forældrene det som en god mulighed for at drengene kan have fællesskab med deres klassekammerater uden for skolen.

Kommunens integrationsarbejde havde set, at Ester stod for babysalmesang i kirken, så de kom med en syrisk, muslimsk mor og hendes lille dreng, og spurgte om de kunne være med. Moren har været meget glad for det lille fællesskab, specielt fordi mødrene under deres barsel ikke møder mange mennesker. De er ikke med til dansk undervisning eller anden aktivering, fordi de netop er på barsel, og det kan godt være ensomt for mange. Kommunens integrationsarbejde kan se, at dette fællesskab har en positiv effekt, så de ønsker at sende flere mødre, som kan få del i det.

Det startede med, at en folkeskolelærer i byen, som havde nogle muslimske flygtninge i skolen, fik dem og deres familier med på Folkekirkens feriehjælp, og herefter har Ester fået kontakt til dem og har inviteret dem med til et arrangement i Thisted KFUM og KFUK. Fællesskabet var tidligere tiltænkt børnefamilierne, men nu har det fået et nyt navn og en ny fast struktur: ”Fri Fredag på K”, og alle er velkomne uanset alder og religiøs baggrund. Ester giver familierne en invitation hver gang og hjælper dem med at komme frem og tilbage. De virker til at være glade for at komme der og deltager i aftenens begivenheder, som også indebærer en kort andagt, sang, fadervor og at synge velsignelsen. Familierne vil gerne hjælpe til, og de har tilbudt at lave syrisk mad til fællesskabet. I Thisted KFUM og KFUK håber de, at dette fællesskab kan være med til at give familierne og de enlige fra Syrien og Eritrea et større netværk, og børnene kan få fællesskab med børn på deres egen alder. Det går rigtig godt, men Ester siger også, at for at dette skal lykkes, er det vigtigt at give plads til de danskere, som allerede kommer i fællesskaberne. Derfor virker det godt at invitere en familie ad gangen, så de kan lære hinanden at kende: ”Og så er det vigtigt ikke at gøre det for indviklet, men invitere til noget, som alle kan være med til som sang, leg og spil”.

Af Sara Friis Børty, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde
sf(at)interchurch.dk

Velsignelsen synges til "Fri Fredag på K" i Thisted, foto: Ester Jørgensen