Migrantsamarbejde
Nyheder fra migrantsamarbejdet

Nyheder

Tværkulturelle gudstjenester i Ikast

Seks sogne er gået sammen om at lave tværkulturelle gudstjenester for de migranter eller borgere, som er kommet til Danmark efter flugt og for danskere, som gerne vil være en del af det internationale fællesskab. … Læs mere

MigrantpræsteDage 2018

Både migrantpræster, menighedsledere, repræsentanter fra folkekirken og andre danske kirkeretninger inviteres til konference d. 10-12. maj i Middelfart med det formål at styrke samarbejdet på tværs af kirker og nationaliteter i lokalområdet … Læs mere

To dage om den gode integration

16-17. marts afholdt Tværkulturelt Center i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde en Multietnisk inspirationskonference for alle interesserede fra hele landet. Både præster, asylansøgere og andre interesserede var mødt op for at lære mere om, hvordan de kan gøre noget for at skabe god integration i deres lokalområde.Læs mere

Vis flere