Materialer
Undervisningsmaterialer dansk

Undervisningsmaterialer på dansk

Her finder du en beskrivelse af nogle af de undervisningsmaterialer, som findes på dansk. Du finder også links til enkelte af marterialerne. 

Tro i Mødet
Materialet er udviklet af Folkekirke & Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center. Det er skabt til at indføre mennesker der er inspireret af anden tro i kristendommen og dermed også til dåbsoplæring. Hensigten har været at skabe et rummeligt og åbent materiale som også er bredt folkekirkeligt. Det består af en solid og meget god Vejlederbog med en teoretisk del og en praktisk del der giver vejledning i hvordan underviseren kan bruge materialet. Dertil en samling deltagerhæfter organiseret i to samlinger.
Den ene samling, Kristus-Vejen, har islam som baggrund, og tager sit udgangspunkt i et vidnesbyrd fra en tidligere muslim. Den anden samling, Kristen Spiritualitet, indledes med et vidnesbyrd af en fra nyåndeligheden som er blevet kristen. Deltagerhæfterne fungerer meget fint som samtaleoplæg. Undervisningen er gedigen og fin, men indeholder ikke megen basisinformation.
Man kan kalde materialet for en dialogisk voksenkatekismus, for underviseren vil også blive inddraget og påvirket af samtalerne. De præster der har brugt det har været glade for materialet; men basisinformation savnes af nogle. Der bør suppleres med kristendommens historie, folkekirkens plads i den, åbenbaringsforståelse, gudsforståelse, og liturgiske elementer som bøn, velsignelse, lystænding osv. i kirken.

kristendomskursus.dk
Materialet er udviklet af Indre Mission. Det er godt og grundigt.

explanation.dk
Materialet ligger gratis på nettet. Det er udviklet af FDF og KFUM & K til voksenundervisning, og det kommer fint rundt om det væsentligste.
Materialet suppleres og perspektiveres af ’Et sted at Forstå’ v. Benedicte Præstholm, og ’Et Sted at Stå’, af Helga Koldby Kristiansen, begge Unitas 2006.
Explanation vil i 2017 foreligge i en bearbejdet udgave på farsi.

En lille bog om Kristendommen
, af Agnete Brink og Niels Henrik Arendt
Bogen er vældig nyttig at læse og giver fin baggrundsinformation til undervisningen, fx om hvordan folkekirken er blevet som den er.

Konfirmandmaterialer
Det er selvfølgeligt muligt at bygge sin undervisning op på konfirmandundervisningsmateriale, der naturligvis skal tilrettes til voksne. Der kan være meget godt billedmateriale i dem.

Jeg tror på...., et undervisningsmateriale om trosbekendelsen

Herre hør vor bøn, Undervisning om Fadervor for præster og konfirmander
Forfatterne til begge er Birgitte Thyssen, Bodil Olesen, Christiane Gammeltoft-Hansen og Niels Andersson, og begge er udgivet af Aros Underviser. Materialet findes ikke online, men hvis man køber materialet, er der opgavesider etc. at hente online.

Livtag. Indøvelse i Kristendom
, v. Signe Berg, Leise Christensen, Anna Kluge og Peter Nejsum, Religionspædagogisk Forlag.
Materialet er kristendomsundervisning for voksne. 

Frihed, Martin Luther i kort Form
, v. Niels Henrik Arendt, Anis 2015.
Materialet omhandler reformationens kirkehistoriske plads og det centrale i evangelisk luthersk forståelse.

Kristendom med voksne, af Marie Monrad og Bent Arendt.
Materialet indeholder gode idéer og vejledninger. Der er teoretiske overvejelser og undervisningsforslag, stof om voksenlæring og overvejelser om undervisningens indhold.

Alpha
Materialet findes på dansk og mange andre sprog og er fra den karismatiske tradition. Alpha har fået en mere folkekirkelig udgave med ’Folk i Kirke’, v. Finn Rosenberg m.fl., udgivet af Mediacellen. Her er der bl.a. en meget fin gennemgang af den lille katekismus.

Menneskesønnen
Bibelselskabet har udgivet Peter Madsens tegneserie ”Menneskesønnen” om Jesus’ liv, som tager afsæt i de fire evangelier fra Det Nye Testamente. Der er i 2015 udgivet en undervisningsvejledning af John Rydahl.