Asylsamarbejde
Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Folkekirkens Asylsamarbejde er en netværksorganisation og fokuserer derfor på samarbejde, koordinering og udvikling af arbejdet blandt asylansøgere og flygtninge

Der findes i en række kirkelige organisationer allerede en del ekspertise vedrørende kirkens møde med mennesker af anden kultur og/eller religiøs baggrund. Disse organisationer udgør helt naturlige samarbejdspartnere for Folkekirkens Asylsamarbejde.

I Folkekirkens Asylsamarbejde er der således etableret et tæt samarbejde med flere kirkelige organisationer:

Folkekirkens Asylsamarbejde arbejder gennem den etablerede folkekirkelige struktur, dvs. stifterne (biskopper, stiftsudvalg), provstierne, lokale sognekirker, samt andre relevante lokale og nationale aktører.

Desuden ønsker Folkekirkens Asylsamarbejde at etablere gode samarbejdsrelationer til myndigheder og aktører på asylområdet, heriblandt ikke mindst Røde Kors, kommunerne, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne, samt lokale organisationer og borgerinitiativer.