Dåb og undervisning
Undervisningsmaterialer farsi

Undervisningsmaterialer på farsi

Her finder du en beskrivelse af nogle af de undervisningsmaterialer, som findes på farsi. Du finder også links til enkelte af marterialerne. 

Mange afghanere taler dari, som er tæt på farsi

William M Miller ‘Beliefs and Practices of Christians’
Se omtale under engelske materialer.
Der er linket til farsiudgaven her over.
Millers materialet bruges bl.a. i Grønnevang Kirke med supplement, især bibellæsninger, over 15 lektioner. En hver anden uge. De introducerer med at tale om dåben og dåbens betydning, så alle er klar over hvad det drejer sig om og kender implikationerne. Konvertitterne skal deltage i gudstjenesten 12 gange og deltage 12 gange i et kirkeligt program eller møde. Derudover er der selvstudier.
Se undervisningsplan

Church of Love med Massoud Fooroozandeh bruger også Miller. Massoud supplerer så med sit eget, som i øjeblikket søges lagt på DVD, et projekt Fyns stift støtter. Andre stifter er ansøgt om støtte. Mere information følger.
Miller kan bruges, men bogen skal suppleres med kirkehistorie og folkekirkens indplacering i kirkehistorien, folkekirkens opbygning, luthersk sakramentforståelse og bibelsyn. 

YouTube programmer på farsi

Oversigt med link til forskellige udsendeler på farsi. Udsendelserne om denominations er produceret af SAT 7, og de sidste programmer er god undervisning om treenigheden.

Dansk Balkan Mission
DBM har udgivet Hjertebogen med bibelcitater på farsi. Den er gratis.
De har desuden udgivet Luthers lille Katekismus på farsi, den er også gratis. Der skal gøres opmærksom på at det er en udvidet, kommenteret udgave, der er en oversættelse fra tysk.

Sange

Link til sange og poesi på farsi

Siavash Mossadegh
Siavash kommer i Apostelkirken i København og rapper kristendom på farsi. Find ham på Youtube under navnet Siavash Alone.

Handreichung zum Taufunterricht
, på tysk og farsi
Materialet er udarbejdet af den evangeliske kirke i Hannover. Det er en meget faktuel gennemgang af kristendommen. Lidt tørt undervisningsstof, men gedigent. Det går ikke i dialog med læseren, er ikke inddragende og indeholder ikke illustrationer og tilknytningspunkter fra liv og dagligdag. Lidt morsomt er det, at Luther gennemgås før Jesus. Der er ikke så meget om Jesu forkyndelse, men fint om Luther og reformationen, om budene, trosbekendelsen og de kristne helligdage.

Elam Ministries
Elam Ministries har et væld af bøger og materialer på farsi. Det er evangelikalt

Kitab

Sælger en del bøger mm. på farsi. Også gedigent stof af biskop Dehqani-Tafti og John Stott. 

Explanation - dåbsforberedelsesmateriale
En bearbejdning af materialet, Explanation, som er udviklet af FDF og KFUM og KFUK til voksenundervisning i kristendom. Det er et solidt materiale, der også har folkekirkelig bredde. Det er pædagogisk godt og aktiverer og inddrager læsere og tilhørere.
Det kan fint suppleres med bibellæsning som hjemmestudium, som at Markus-evangeliet gennemgås. Her kan Christianity Explored DVD eventuelt bruges (se materialer på engelsk).

Alpha
Se under danske undervisningsmaterialer. Du kan også se alphalektioner på farsi fra TV Vision Sverige eller købe materialer på farsi.

Christian Faith Explored
Der er udkommet et nyt tysk undervisningskursus udarbejdet af Evangelische Landeskirche in Baden og Pfalz. Det er på 3 sprog, sat op parallelt: Tysk, engelsk og farsi. Det er et meget fint materiale. Det er ret kort og konkret, men kommer omkring det centrale. Det er forsynet med spørgsmål til overvejelse og drøftelse og er fint illustreret. Der indledes med et afsnit om kirke og kristendom i Tyskland, men situationen der minder jo om vores selv om der også er forskelle. Så er der en gennemgang af kristen gudsforståelse, Jesus, Helligånden, kirken (de helliges samfund), bøn, kristent liv og opførsel, gudstjenesten, nadver og dåb. Det kan anbefales til dem der ønsker et kortfattet undervisningsmateriale.

A Child’s Garden of Bible Stories                                                        Bogen er en lille børnebibel og stammer fra USA. Den er oversat til farsi og kan bestilles hos Dansk Balkan Mission. Den er illustreret med traditionelle tegninger. Der er tale om en bibelhistorie, som forholder sig bogstaveligt og nært til bibelteksten.