interchurch.dk
Nyheder
Intet billede:

Akademisk medarbejder - Europasekretær

Ledig stilling i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

 

Arbejdsbeskrivelse for Akademisk medarbejder – Europasekretær-

på sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

  

Arbejdets rammer

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er et lovbestemt, demokratisk valgt organ, som varetager folkekirkens kontakt til andre kristne kirker i Danmark og internationalt. Sekretariatets vigtigste opgaver er at tilrettelægge Rådets arbejde og at implementere Rådets beslutninger.

 

På sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd lægges der vægt på medarbejderskab i et kreativt og dynamisk miljø, hvor det daglige fællesskab står højt på dagsordenen, og hvor vi prioriterer faglig dygtighed, fleksibilitet og evnen til at arbejde selvstændigt. Sekretariatet indgår i et bredere kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, hvor vi samarbejder med en række andre kirkelige institutioner og organisationer.

 

Den akademiske medarbejder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd er ansat i en akademisk stilling med 18 ½ timer ugentligt. Medarbejderen aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten. Der er mulighed for efteruddannelse. Stillingen indebærer rejseaktivitet både i Danmark og i udlandet, primært indenfor Europas grænser.

 

Medarbejderen refererer til sekretariatschefen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

 

Arbejdsopgaver

Europamedarbejderens hovedopgaver består i:

  • Formidling af kontakt og initiativer i relation til folkekirkens medlemskab af Konferencen af Europæiske Kirker samt Leuenberg Kirkefællesskabet.
  • Deltagelse i nationale og internationale kirkelige samlinger og konferencer med rapportering tilbage til Rådet.
  • Sekretær for Rådets europaarbejdsgruppe, herunder tilrettelæggelse og opfølgning på arbejdsgruppens møder.

Det forventes herudover, at medarbejderen ud over sit primære arbejdsområde efter prioritering og behov påtager sig vikaropgaver, ad hoc (projekt-)opgaver, som rådet måtte beslutte - og i øvrigt medvirker omkring sekretariatets generelle drift.

 

Faglige og personlige kompetencer

I stillingen lægges der vægt på følgende faglige og personlige kompetencer:

 

  • Indgående kendskab til og indsigt i folkekirkelige forhold
  • Omfattende international, interkulturel og mellemkirkelig erfaring
  • Indsigt i Konferencen af Europæiske Kirker og Leuenberg-fællesskabets arbejde
  • Akademisk eller analytisk uddannelsesbaggrund
  • Gode sociale og netværksorienterede kompetencer samt evne til samarbejde
  • Gode danskkundskaber i skrift og tale
  • Engelskkundskaber på forhandlingsniveau

 

Forventede resultater og evaluering

Det forventes, at den akademiske medarbejder tager aktivt del i planlægningen af sekretariatets arbejdsopgaver gennem tæt daglig kommunikation med de øvrige medarbejdere.

Den enkelte medarbejders arbejdsresultater og faglige udvikling evalueres bl.a. gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler. 

Sekretariatets aktuelle arbejdsopgaver evalueres og planlægges ved et ugentligt medarbejdermøde. Der foretages en overordnet fælles evaluering og planlægning på et årligt eksternt medarbejderseminar.


Har du yderligere spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Folkekirkens Mellemkirkelige Råd på interchurch@interchurch.dk.


Ansøgningsfrist: 25. oktober 2017.


Ansættelsesdato:
1. januar 2018

Send ansøgning til Europa-job(at)interchurch.dk.